Troen på Jesus forener jøder og arabere midt i uro og fjendskab

Det er ikke kun Israel og Hamas, der har angrebet hinanden, siden terrorgruppen mandag den 10. maj begyndte at fyre raketter mod Israel.

Kampene er også foregået i flere af de israelske byer, hvor der bor både arabere og jøder. Blandt andet i Lod, hvor en mand omkom efter at være blevet ramt i hovedet af en sten. Der har også været mange eksempler på, at jøder har angrebet arabere.

At så mange arabiske israelere er gået på gaden for at bakke op om Hamas’ kamp mod Israel, er usædvanligt. Og det viser, at Hamas i høj grad er lykkedes med at positionere sig som dén palæstinensiske gruppe, der er i mange palæstinenseres og araberes øjne gør mest for folkets sag. Hamas’ rivaler i Fatah, som ledes af Selvstyrets præsident, Mahmoud Abbas, ser til gengæld svækket ud.

 

Forenes i troen på Jesus

I en situation, hvor forholdet mellem jødiske og arabiske israelere er præget af ufred og had, har lederne af de messianske menigheder i landet udsendt en erklæring. Her slår de fast, at »vi israelske jøder og arabere, som deler troen på Jesus som Messias og Herre, er forenet i broderkærlighed, som udspringer af vores tro og af Skriften i Det Nye og Det Gamle Testamente«.

Erklæringen er udsendt af »Det Nationale Råd af Præster og Ældste«, som altså består af ledere af messianske menigheder i Israel.

Midt i en tid med fjendskab er det opmuntrende, at netop landets messianske menigheder kan gå foran som et godt eksempel på sameksistens og på den måde være et vidnesbyrd om Jesus.

Erklæringen indeholder flere bibelcitater, som understreger, hvad der udgør grundlaget for deres broderkærlighed. Blandt andet citeres der fra Johannesevangeliet 13,34-35, hvor Jesus siger: »Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«

Lederne opfordrer de troende i Israel til at udleve denne kærlighed og på den måde være »ambassadører for Herren, så Gud får ære og hans søn, Jesus Kristus bliver herliggjort, både i vores land og i resten af verden«.