Tvetydig afgørelse: Må Israel fortsætte sin offensiv i Rafah?

»Israel skal straks standse sin militære offensiv, og andre handlinger i Rafah-området, som kan påføre den palæstinensiske befolkning i Gaza livsvilkår, der kan medføre dens fysiske ødelæggelse, helt eller delvist.«

Sådan lyder en central formulering i den afgørelse, som Den Internationale Domstol, der hører under FN, kom med fredag den 24. maj. 13 ud af 15 dommere var enige i afgørelsen.

Mange medier har omtalt det som en afgørelse om, at Israel nu skal standse sine kampe i Rafah. At den militære offensiv skal standses nu og her, uanset hvordan og hvorledes.

Men hvis man læser teksten et par gange, bliver det hurtigt klart, at formuleringen giver mulighed for flere tolkninger. Denne tvetydighed bekræftes endda af de udtalelser, som nogle af domstolens femten dommere efterfølgende er kommet med.

Noget andet, som de færreste medier har haft med i deres dækning, er, at domstolen i samme afgørelse gentog sit krav til Hamas: Nemlig at terrorgruppen betingelsesløst løslader samtlige israelske gidsler. Journalist Jotam Confino påpeger på X, at flere danske politikere såsom Trine Mach fra Enhedslisten og Martin Lidegaard Radikale Venstre også glemmer kravet om løsladelse af gidsler. Og i den forbindelse glemmer det danske gidsel, Itzhik Elgarat, som holdes fanget i Gaza, og som man ved om er død eller levende.

 

To vidt forskellige tolkninger

Men tilbage til fredagens tvetydige afgørelse: Det store spørgsmål handler om ledsætningen »der kan medføre [befolkningens] fysiske ødelæggelse«. Knytter denne ledsætning sig til både den del, der siger, at Israel skal standse sin militære offensiv, og til den del, der siger, at de skal standse »andre handlinger«. Eller knytter den sig kun til den sidste del?

Hvis det første er tilfældet, ja, så er budskabet i afgørelsen, at Israel kun skal standse den del af offensiven, som kan medføre befolkningens fysiske ødelæggelse helt eller delvist. Mens Israel altså er i sin gode ret til at fortsætte de militære handlinger, som ikke medfører dette.

Det er ikke overraskende denne tolkning, som den israelske regering har. Fredag aften kom Israels Forsvarsministerium og Israels Nationale Sikkerhedsråd med en udtalelse, hvor det blandt andet lød: »Israel har ikke udført og vil ikke udføre militære aktiviteter i Rafah-området, som medfører livsvilkår, der kan medføre den fysiske ødelæggelse af de civile palæstinensere, helt eller delvist.« Reaktionen fra Israel lyder altså: Vi lever allerede op til de krav, domstolen kommer med i afgørelsen!

Af den grund har Israel da også valgt at fortsætte kampene mod Hamas i og omkring Rafah, der ligger ved grænsen til Egypten. Det sker, efter at Israel i løbet af blot få uger har evakueret omkring en million civile palæstinensere fra området.

Formuleringen om "hel eller delvis fysisk ødelæggelse" ligger tæt op ad en formuering i definitionen af folkemord. Man kan derfor forstå afgørelsen sådan, at Israel "skal standse de handlinger i Rafah, der kan medføre folkemord". 

 
Den israelske dommer Aharon Barak var en af de 15 dommere, der skulle forhold sig til anklagen mod Israel. (Foto: Wikimedia)

 

Flere dommere mener, at Israel må fortsætte sin offensiv

Men det er ikke bare menigmand og medier, som er uenige om, hvordan afgørelsen skal forstås. Fem ud af de femten dommere er nemlig kommet med en udtalelse om afgørelsen.

De to af dem er de to, som var imod afgørelsen (Aharon Barak fra Israel og Julia Sebutinde fra Uganda, som er Den Internationale Domstols vicepræsident). Barak siger, at afgørelsen »beskytter Israels ret til at forhindre og afvise trusler og angreb fra Hamas, forsvare sig selv og sine borgere og befri gidslerne«.

Ud over disse to har tre dommere, som støtter afgørelsen, udtalt sig. To af dem mener heller ikke, at afgørelsen kræver, at Israel standser alle aktiviteter uanset hvad. For eksempel skriver den tyske dommer Georg Nolte, at afgørelsen »ikke handler om andre israelske handlinger, som ikke medfører en sådan risiko (for fysisk ødelæggelse af befolkningen, helt eller delvist, red.).« Denne udtalelse blev bakket op af Sebutinde (domstolens vicepræsident) og den rumænske dommer Bogdan Auresco.

Kun den sydafrikanske dommer Dire Tladi kom med en udtalelse, der pegede i den anden retning – altså at Israel skal standse sine aktiviteter uanset hvad. Han siger dog også, at afgørelsen kun gælder »offensive« aktiviteter – og at Israel altså fortsat må forsvare sig militært, også ifølge domstolens afgørelse.

Det var i øvrigt Sydafrika, der havde indgivet den anklage, som førte til fredagens afgørelse. Det var fjerde gang i løbet af krigen, at Sydafrika anklager Israel hos Den Internationale Domstol.

 

Hvad skal man så mene?

Når selv de højtuddannede dommere altså ikke kan blive enige om, hvordan afgørelsen skal tolkes, er det ikke så mærkeligt, at andre også er i tvivl.

Tvetydigheden skal nok ses som et resultat af, at man gerne vil have så mange dommere som muligt til at stemme for afgørelsen. Og med en tvetydig formulering, der giver mulighed for forskellige tolkninger, kan flere (uenige) dommere altså stemme for den samme tekst.

 

»Alvorligt« angreb på Rafah

Uanset hvad er afgørelsen dårligt nyt for Israel. Den øger presset på deres offensiv i Rafah.

Det pres bliver ikke mindre af, at Israel søndag gennemførte et luftangreb mod Rafah, som ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza har kostet omkring 40 personer livet (tallet blev opdateret fra 35 mandag eftermiddag).

Israels hær har sagt, at angrebet var rettet mod en Hamas-base, og at man havde dræbt to kommandører. Men ifølge Palæstinensisk Røde Halvmåne havde angrebet (også) ramt civile i en teltlejr. Dette har Israel ikke benægtet. Angrebet kom kort efter at Hamas havde affyret adskillige raketter mod blandt andet Tel Aviv og det centrale Israel.

Mandag har Israels militære chefanklager kaldt angrebet i Rafah »meget alvorligt« og sagt, at man undersøger det nøje.