Artikelserie om omskæring i bibelsk perspektiv

En ikon, der gengiver Jesu omskærelse. (Wikimedia commons)

”I forbindelse med borgerforslaget i 2020 om at forbyde omskæring, oplevede jeg, at flere kristne brugte Bibelen og kristne principper som argument imod omskæring’, fortæller Morten og fortsætter: ”Der er skrevet rigtig meget godt om forsvar for jødisk omskæring med udgangspunkt i åndsfrihed, sundhed og kultur mm., men jeg syntes, den bibelske dimension manglede.”

Der ligger nu på Ordet og Israels hjemmeside en artikelserie om forskellige aspekter ved omskæring set ud fra Bibelens tale om emnet. Artikelserien består af en introtekst og en kort artikel, som kan give overblik over emnet, og derudover af 7 artikler, der svarer på 7 argumenter imod omskæring. Argumenter, Morten har mødt fra andre kristne, der også tager udgangspunkt i Bibelen og deres kristne overbevisning.

”Jeg ønsker at give et sagligt modspil til kristne modstandere af omskæring, så at de forhåbentlig ser, at Bibelen ikke kan bruges til at forsvare denne modstand. Derudover håber jeg, artiklerne kan være en hjælp til kristne, som er usikre på deres holdning til omskæring eller som ønsker at indgå i debat om emnet.”

Modstand mod omskæring står i fare for at blive opfattet som antisemitisk, da det er modstand mod jødisk identitet. Den vinkel har Morten også med i sin begrundelse for at arbejde med emnet. ”Jeg vil gerne give de danske jøder indblik i, at der er kristne, som støtter dem, og at Det Nye Testamente faktisk kan bruges til at forsvare jødisk omskæring.”

Hvis artiklerne giver anledning til kommentarer eller spørgsmål, står Morten Vartdal gerne til rådighed. Du kan skrive til ham på mail: mortenvartdal@ordetogisrael.dk

 Artikelserien er tilgængelig her: Debatten om omskæring.