Beslutning om pinsecamping tages snart

I midten af april kommer regeringens ekspertgruppe med et forslag til, hvordan forsamlingsforbuddet kan udfases. Vi håber, at denne udmelding kommer i næste uge, så vi kort herefter kan tage en beslutning om, hvorvidt pinsecamping 21.-24. maj kan gennemføres – og i hvilken form det i så fald vil blive.

Ekspertgruppens forslag og den beslutning, folketinget efterfølgende skal tage på baggrund af forslaget, vil også få stor betydning for, om og hvordan årets sommerstævne kan gennemføres.

Når det gælder aktiviteterne i Israel, har vi været nødt til at aflyse de to kurser, der skulle have været afholdt i maj. Der er tale om det nye kursus Bibelfokus samt arkæologikurset.