Coronavirus og Ordet og Israels arbejde

Mandag meddelte de israelske myndigheder, at de skærper retningslinjerne i forbindelse med coronavirus. Fra mandag aften skal alle israelere, der vender hjem til Israel fra udlandet, i 14 dages hjemmekarantæne. For udlændinge betyder de nye regler, at fra torsdag kan man kun få indrejsetilladelse til Israel, hvis man kan godtgøre, at man har mulighed for og vil gå i 14 dages karantæne. Foreløbig gælder de nye regler i to uger.

Baggrunden for de skærpede regler er, at 58 israelere nu er smittet med Covid-19 (det tilsvarende tal for Danmark er 156; begge tal pr. tirsdag eftermiddag).

Israel har indført langt strengere restriktioner end Danmark. Ifølge myndighederne er over 22.000 nu i karantæne (medierne har skrevet om helt op til 80.000). I Danmark er tallet på personer i karantæne omkring 800.

For det israelske samfund har spredningen af coronavirus og de indførte restriktioner meget store økonomiske følger. Den vigtige turistindustri og landets flyselskaber lider dag for dag enorme tab.

For Ordet og Israels arbejde i landet har restriktionerne kun begrænsede følger.

- Risikoen for at blive smittet med Covid-19 er mindre i Israel end i Danmark, forklarer generalsekretær Ole Andersen. Det skyldes dels, at der er færre smittede i Israel, og dels at Israel har sat langt flere mennesker i karantæne for at begrænse smitterisikoen. Vores volontører, discipelskoleelever og medarbejdere har derfor mindre risiko for at blive smittet, end hvis de havde befundet sig i Danmark.

Ole Andersen understreger, at Ordet og Israels ledelse derfor er helt tryg ved, at de forskellige grupper befinder sig i Israel.

Hvis en af de udsendte danskere på et tidspunkt skulle blive smittet, er risikoen for alvorlige symptomer desuden meget lille, fordi ingen tilhører den risikogruppe, som Sundhedsstyrelsen i Danmark opererer med.

- Vores hovedprincip er, at vi følger alle de retningslinjer, som myndighederne i Israel og Danmark anbefaler, fortæller Ole Andersen. Ordet og Israels ledelse tager altså situationen alvorligt og har nedsat en lille ledelsesgruppe, der nøje følger udviklingen.

Det israelske arbejds- og socialministerium har meddelt, at de danske volontører er meget velkomne til at blive i landet og fortsætte deres arbejde.

For nogle af volontørerne i Jerusalem er der dog sket nogle ændringer i arbejdsopgaver på grund af virussituationen. En handicapinstitution med mange svage beboere har af sikkerhedshensyn begrænset antallet af mennesker, der har adgang til institutionen. Det betyder, at de danske volontører i øjeblikket ikke arbejder der. Men de har andre meget meningsfyldte arbejdsopgaver, og behovet for den danske indsats generelt er bestemt ikke blevet mindre.

Ingen af Ordet og Israels folk, der allerede befinder sig i Israel, bliver berørt af de nye indrejseregler fra mandag aften. Men reglerne vil berøre de undervisere fra Danmark, som i de kommende uger skulle rejse til Israel for at undervise på Discipelskolen. Det vil betyde ændringer i de næste ugers program på Discipelskolen, men Ole Andersen siger, at man er i fuld gang med at finde gode alternative løsninger, så discipelskoleeleverne kan få stort udbytte også af de kommende uger.

Når det gælder kurser og seniorhold, der er planlagt til at begynde sidst i april og i maj, er det ifølge Ole Andersen endnu for tidligt at sige noget endeligt. Hvis Israel skulle forlænge kravet om 14 dages karantæne for alle indrejsende helt frem til april og maj, vil det ikke være muligt at gennemføre disse kurser og seniorhold. Men foreløbigt gælder kravet kun i 2 uger fra mandag, så lige nu er det umuligt at forudsige, hvordan situationen er sidst i april.

Alle, der har meldt sig til kurser i Det Danske Hus og til seniorhold i Jerusalem i april og maj, vil inden ugens udgang modtage en direkte mail med mere information fra Ordet og Israel.