Dagsorden for årsmøde 2018

Fredag den 6. juli 2018 klokken 15.30 holder Ordet og Israel årsmøde. Det sker i forbindelse med vores sommerstævne på Djurslands Efterskole i Fjellerup.

Nedenfor kan du se dagsordenen for årsmødet. Regnskabet kan ses her på hjemmesiden inden for en uge.

Dagsorden

Velkomst ved Hakon Christensen, formand for Ordet og Israel

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning del 1: Formandens beretning ved Hakon Christensen

3) Godkendelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Valg til bestyrelsen
Eneste kandidat: Rolf Weber Jørgensen
Ifølge vedtægterne § 5, stk. 7, er han valgt uden afstemning, fordi »antallet af kandidater
ikke er større end antallet af ledige pladser i bestyrelsen«.

6) Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb

7) Årsberetning del 2: Arbejdsberetning ved generalsekretær Ole Andersen og
landssekretær Morten Nielsen
Mulighed for spørgsmål til årsberetningen

8) Eventuelt

Afslutning

P.b.v.
Morten Nielsen, landssekretær
Hakon Christensen, formand