Danske præster og teologer: Vi må slå ring om de danske jøder

Dags dato har 216 præster og teologer skrevet under på en erklæring, der udtrykker støtte til de danske jøder og modsiger det jødehad, som er blusset op i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas.

En af de tre initiativtagere er Ordet og Israels generalsekretær, Ole Andersen. Han har sammen med de to præster Jesper Bacher og Jens Lomborg (tidligere næstformand i Ordet og Israel) skrevet den tekst, som blev bragt i Kristeligt Dagblad 28. oktober, og som altså nu har mere end 200 underskrifter.

Der er to årsager til, at de tre teologer har skrevet teksten:

  • Her i oktober er det 80 år siden, biskop Hans Fuglsang-Damgaard skrev et hyrdebrev som protest mod nazisternes aktion mod de danske jøder. Erklæringen er formuleret efter samme form og med de samme tre argumenter imod jødehad.
  • Krigen mellem Hamas og Israel, som brød ud efter Hamas’ terrorangreb 7. oktober, har fået jødehadet verden over til at blusse op.

 

Her er teksten i sin fulde form:

Overalt hvor jødehadet viser sit hæslige ansigt er det vores pligt at protestere derimod, hvad enten hadet manifesterer sig i blodige terrorgerninger, chikanøse handlinger eller dæmoniserende ytringer. I 80-året for redningen af de danske jøder ser vi en uhyggelig opblussen af jødehadet i kølvandet på terrorangrebet mod Israel den 7. oktober, og hadet til Israel bliver igen til had mod jøder. Det er en national skandale, at jødiske institutioner må leve under konstant bevogtning, og at jødiske medborgere udsættes for angreb og foragt også i Danmark. I 1943 slog mange danske ring om de danske jøder. Der er brug for at gøre det samme i dag og sikre vores jødiske medborgere, ikke ved at bringe dem til Sverige, men ved at sikre dem i vores fælles fædreland.

1: Fordi jødehadet er had til den kristne kirkes ophav og fundament. Hader man jøder, hader man også jøden Jesus. Vi skylder Israels folk vores frelser, og vi bæres af den samme hellige rod. Vi kan slet ikke bekende den kristne tro uden at vedkende os arv og gæld til Israels folk. Den, som spytter på Davidsstjernen, spytter på korset.

2:Fordi jødehadet, også når det kommer i skikkelse af ubændigt had til staten Israel, er udtryk for ukristelig menneskeforagt og i grel modsætning til den ret, der ellers tilkendes andre stater. Som alle andre lande og stater er Israel ikke hævet over kritik, men som ingen andre lande og stater nægtes Israel retten til overhovedet at eksistere.

3:Fordi jødehadet strider mod al menneskelig anstændighed og ret. En målrettet massakre på mennesker i kraft af deres religiøse og nationale herkomst, som den forekom under terrorangrebet på Israel den 7. oktober, er en skændig handling. Ethvert forsvar for en sådan handling er en skændig holdning, som kalder på den skarpeste afvisning, ligesom terrorhandlinger og -trusler kalder på myndighedernes resolutte bekæmpelse i Israel som herhjemme. Jødehadet kan ikke ties ihjel, det må modsiges til hver en tid, og nu er det tid i Danmark og i verden.

 

Er du teolog/præst og ønsker at skrive under, kan det gøres via dette link:

Skriv under