De indtager Jerusalem ...

 

Hanne Toft fortæller, at det er en skøn flok topmotiverede volontører, som nu bor i Joffihuset sammen med Kathrine og Simon, som er unglederpar i huset.

"Vi har haft introdage med masser af informationer, tur i Jerusalem, ørkentur og gudstjenester, og vi har delt troshistorier.
Nu er volontørerne netop begyndt på volontørstederne og har haft deres første malerdag.
Fantastisk som de allerede tjener med hånd og hjerte."

Samtidig er der kommet et seniorhold til seniorlejligheden, og i dag var alle både seniorer og unge ude at male det samme sted.

"Vi er så taknemmelige for de nyankomne og i stor forventning til,  hvordan Gud vil bruge os alle i dette efterår," slutter Hanne Toft

Vær med til at bede for de unge og seniorerne i Yad va Lev  og for de mennesker, de møder gennem arbejdet i Jerusalem.