Det er joffi!

Det er joffi, når man kan ansætte to nye joffimedarbejdere som afløsere for Caroline og Martin, som stopper med udgangen af august.

Efter en spændende ansættelsesproces med mange gode ansøgere valgte vi at ansætte: Sigrid Winther Jensen og Ruben Tambjerg Holm. De begynder arbejdet så småt i august og er bare så klar til at tage fat. Sigrid har base i Odense, hvor hun skal læse Jura, og Ruben har base i Århus, hvor han skal læse teologi. De skal begge arbejde 10 timer om ugen i Joffi.

Vi glæder os over at kunne ansætte Sigrid og Ruben og ser frem til at arbejde sammen med dem om Joffi. Vi byder dem hjertelig velkommen. De har begge et meget stærkt engagement for Joffis sag og mange gode resurser at byde ind med. Vær med til at bede for dem.