En uge fyldt med oplevelser

                                                                                                                                               Foto: EHM

Med 15 engagerede deltagere, et tætpakket program og solskin blev Ordet og Israels arbejde med at formidle bibelglæde til danske kristne godt begyndt i det nye år.

De 15 havde det til fælles, at de er engagerede i at formidle til børn og juniorer i forskellige kirkelige sammenhænge i Danmark. Der blev gravet i de jødiske rødder, undervist på de steder, det hele skete, og givet en masse konkret inspiration til, hvordan det hele kan integreres i bibelundervisning for børn og juniorer.

Kurset var delt op i nogle dage i Galilæa, en dagstur til Karmels bjerg og Cæsarea og derefter 3 dage i Jerusalem.
Udover undervisning i ord, var der også meget, der blev lært gennem oplevelserne i Israel: Deltagerne fik lov at opleve, hvordan Genesaret sø kan gå fra blikstille til uro på vandet på meget kort tid. I Jerusalem, hvor der var godt gang i traveskoene, fik alle anskuelighedsundervisning i, at byen er bygget på bjerge, og at det er op ad bakke at komme til toppen af Oliebjerget.

Alle, der var engagerede i dette kursus var taknemlige og glade for, at det endelig lykkedes at komme afsted - efter at det 3 gange måtte flyttes pga. corona-epidemien.