En vellykket premiere

 Clara og Inger Najbjerg i klasselokalet. (foto: Ellen Hessellund)

I samarbejde med Kristelige Handicapforening var der planlagt en kursusuge med bibelundervisning for udviklingshæmmede. Der var undervisning direkte på stederne og også samlinger i klasselokalet i Det danske Hus. Det var et kursus med god tid til reflektion og til at følge med.

Op til denne uge har der som forberedelse til kurset været afholdt to bibelhøjskoledage i Århus om den røde tråd i Bibelen. På kurset i Israel var temaet: Jesus har boet i Israel. Hver dag var deltagerne ude at gå i Jesu fodspor, og hver dag havde sit særlige fokus: Jesus havde hænder, Jesus havde fødder osv. Den sidste dag blev hele ugens undervisning knyttet sammen i, at Jesus var mere end et menneske. Han er Gud og kommer med opfyldelsen af Guds løfter om frelse. 

Mappetid i klasselokalet. Dagens undervisning opsummeres med billeder og dagbogsskrivning. (foto: Ellen Hessellund)

Det var 18 velforberdte og spændte kursusdeltagere og ledsagere, der indtog Det danske Hus for en uge. Landsleder Tove Søgaard var kursusleder, og Hanne Højgaard og Ellen Hessellund Mikkelsen var undervisere. 3 dygtige piger stod for madlavningen, Katrine Sunesen, Sidsel Birkmose og Sofie Futtrup.

Deltagerne og deres ledsagere var meget begejstrede for ugen. En ung mand havde et stort ønske om at komme til Israel og gå i Jesu fodspor meget konkret. Han fik sit ønske opfyldt: "Det var godt at se de steder, hvor Jesus har gået, og gå der selv, men det bedste var at få lov at sove ude på terrassen, for så sov jeg jo under åben himmel og kunne se stjernerne, ligesom Jesus har gjort nogen gange." Han fortsætter: "Jeg har været glad for det, jeg har set og hørt, for så kan jeg bedre forstå  det, jeg hører om Gud, når jeg er i kirke."

Hans mor udtrykker også stor glæde ved at være i Israel og i Det Danske Hus. "Det er et fantastisk land, jeg skal herned igen. Jeg har lyst til at sige tak, fordi Ordet og Israel stiller medarbejdere til rådighed for sådan et kursus, at man værdsætter denne målgruppe."

Alle deltagere, ledsagere og medarbejdere (Foto: KH)

Tove Søgård udtrykker sin store glæde over samarbejdet og over, at målet med bibelhøjskolen blev nået:"Det at være i Israel sammen med deltagerne fra Kristelig Handicapforening har givet så stor mening. Der har været tid til at fordybe sig både alene og i fællesskab. Der har været en  rummelighed, der er så nødvendig, for at vi alle kan opleve, høre, mærke evangeliet på en ny måde". "Den faste base i Det Danske Hus og det gode samarbejde med Ordet og Israel har været helt afgørende", slutter hun. 

Da deltagerne forlod Det Danske Hus tirsdag morgen, kom der straks håndværkere, som gik igang med installation af nye airconditions-anlæg. Senere på ugen kommer et arbejdshold, der skal ombygge klasselokalet.