Få tre studieoplæg gratis

Ordet og Israel har udgivet tre små bøger om de tre DNAværdier i bevægelsens arbejde: Tillid til Bibelen, Kærlighed til Israel og Forventning til Jesu genkomst. Bøgerne har nu fået deres egne studieoplæg, udarbejdet af stud.teol. Martin B Kirk, der er ungdomssekretær i Joffi. Tanken med studieoplæggene er, at de kan bruges i en bibelkreds eller lignende samt til et individuelt studie af bøgernes emner. Studieoplæggene er lavet som pdf-filer og ligger frit tilgængelige på hjemmesiden. Har man ikke bøgerne, kan de købes ligeledes på hjemmesiden.

Find det hele her: Studieoplæg