Fest på Discipelskolen

"Vi er nu tre uger inde i dette forårs discipelskolehold, og vi er kommet godt i gang med hverdagen. De tunge skyer med regn og de tykke trøjer er skiftet ud med solskin og sommertøj. Vi bliver beriget med god og spændende undervisning, som skaber nogle gode snakke og åbner op for en større indsigt i hinandens vandring med Gud. Det er en velsignelse at kunne følge hinandens trosliv og mærke at fællesskabet om Gud vokser med tiden. Tak for jeres forbøn for holdet.

Udover undervisningen bliver fritiden brugt til volley eller fodbold på de lokale baner i Poriya, en løbetur, en cykeltur op og ned ad bjerget eller en snak i det dejlige vejr med en god kop kaffe. Fællesskabet blomstrer, og disciplene viser en stor interesse for hinanden og for fællesskabet.

Dette mærkede vi tydeligt, da der på initiativ fra nogle af eleverne blev afholdt fastelavnsfest, eller som det hed her i huset: FEST-A-LAGEN. Vi var på løb, slog katten af tønden og sluttede selvfølgelig af med at spise fastelavnsboller. Alle gik op i det med liv og sjæl, hvilket tydeligt kunne ses på de kreative udklædninger. Det var en rigtig festlig dag."