Se konference om antisemitisme på nettet

  

Fælleskomitéen for Israel afholdt Konference om antisemitisme på Christiansborg mandag den 14. september 2020 

Streamingen kan ses her:

·         Fælleskomiteens Facebookside https://www.facebook.com/faelleskomiteenforisrael  

Program for konferencen:

Kl. 13.00:           Henrik Chievitz, formand for Fælleskomiteen for Israel, byder velkommen.

Kl. 13.05            Fhv. justitsminister, MF, Søren Pape Poulsen, overtager som ordstyrer.

Kl. 13.10:           Israels viceambassadør Davy Antebi, kort indlæg

Kl. 13.20:          Formanden for Det jødiske Samfund i Danmark, Henri Goldstein, kort indlæg.

Kl. 13.35:          Historiker og forfatter Bent Blüdnikow: ”Antisemitisme i Danmark? ”

                         Emne: En oversigt over, hvor vi i dagens Danmark møder antisemitismen.

Kl. 14.20:           Dr. Juliane Wetzel*, senior researcher at the Centre for Research on Antisemitism, Technical University Berlin.
                         Member of the German delegation to the IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance.

                         Emne: Hvad er egentlig definitionen på antisemitisme? IHRA vedtog under det rumænske formandskab for nogle år siden en klar definition,                           der siden er vedtaget i mange af medlemslandenes parlamenter.

                         *Med på storskærm fra Berlin

Kl. 15.00            Pause

Kl. 15.30:           Lektor Otto Rühl - Otto Rühl, har siden 2004 har siddet i IHRAs undervisningsgruppe

                         Emne: Otto Rühl, vil fortælle om, hvad der i begyndelsen af 2000-tallet blev gjort fra først DCHF og siden fra DIISs side – men også de                                 udfordringer man står overfor lige nu. Der kan næppe være tvivl om, at det er i skolerne , man skal begynde.

                         (MF. Naser Khader, overtager som ordstyrer efter Søren Pape Poulsen, fra kl. 16.00)

Kl. 16.15            Justitsminister Nick Hækkerup

                         Emne: Hvad gør regeringen i Danmark: Tilbage i januar gjorde statsminister Mette Frederiksen klart, at Danmark vil udarbejde en                                         handlingsplan mod antisemitisme – og vil fortælle om, hvor langt arbejdet med planen er kommet og hvad man vil gøre for at bekæmpe                               antisemitisme i Danmark.

Kl. 16.45            MF. Naser Khader afrunder eftermiddagen

Kl. 16.55            Formand for Fælleskomiteen for Israel, Henrik Chievitz, takker for deltagelsen