Glædelig pinse

Shavuot er hebræisk og betyder uger. Det er en forkortelse for ”afslutningen på de syv uger”. Pinse/pentecost er græsk og betyder den halvtredsindstyvende (dag), altså ”dagen efter 7 uger”. Netop i shavuot efter Jesu opstandelse kom Helligånden til disciplene, som Jesus havde lovet dem. Nu kunne deres mission begynde - med udgangspunkt i Jerusalem.

Men der var altså allerede en højtid, og det var ikke tilfældigt, at det netop var under den højtid, Gud sendte sin Ånd.  Shavuot er en af de mange jødiske rødder i den kristne kirke, men hvad indeholder den egentlig, og hvad betyder den for den kristne pinse?

Læs Henrik Nyman Eriksens artikel her på siden: https://www.ordetogisrael.dk/bibelens-jodiske-baggrund-5/joedisk-shavuot-og-kristen-pinse