Det nye lederpar udsendt

Rigtig mange mennesker var mødt op til gudstjeneste og udsendelsesfest i Skjern. Tarm Frimenighed, venner, familie og Ordet og Israels venner stod sammen om at bede for Hanne og Harry og deres tjeneste i Israel. Deres tre voksne sønner, som bliver i Danmark, blev også taget med i bønnen. Selve udsendelsen til tjeneste i Israel foregik under gudstjenesten, og så var der efter en frokost mulighed for at bringe hilsner til det nye lederpar. Dette benyttede mange sig af. Hanne og Harry rejser sidst i juli måned og påbegynder deres opgave i august. Deres første store arbejdsopgave bliver at tage imod et hold discipelskoleelever og være ledere for Discipelskolen. Følg Hanne og Harry gennem Ordet og Israels forskellige medier: blad, hjemmeside og Facebook. Vær også med til at bede for dem og deres tre drenge.

(fotos: Brian Larsen)