Hold F20 er kommet godt igang i Poriya

”Vi utrolig glade og taknemmelige for den nye flok.”, fortæller Hanne Højgaard og fortsætter:

”Vi har været i gang i knap en uge, og i den uge er der sket meget. Når vi ser på fællesskabet, forstår vi slet ikke, at der kun er gået en uge. Der bliver snakket, hygget, lyttet og delt tros- og livshistorier.”

Der lægges hårdt ud med de mange forskellige aktiviteter, der indgår i et ophold på discipelskolen: Intro dage, hvor der er blevet fyldt en masse praktiske informationer i hovederne på de unge. Det første shabbatsmåltid og lovsangsaften. Tur til Tiberias med sightseeing og besøg på Falaffel-bar, vandretur samt fodbold- og volleykampe på byens multibane. Disciplene har også været samlet i deres små caregroups, hvor de har bibelstudium og bønsfællesskab og alle har været nede og yde praktisk hjælp på Aliyah Return Center.

”Vi har også været ude at vandre i området, spillet både fodbold og volleybold på byens multibane og i denne uge er vi så for alvor gået i gang med den første undervisningsuge, hvor udvalgte tekster fra Mosebøgerne bliver gennemgået”, fortæller Hanne og slutter:

”Vi er kommet godt i gang og vi glæder os til at vokse sammen både menneskeligt og åndeligt. Tak for jeres forbøn.”

 Hvis man har lyst til at følge med i aktiviteterne på discipelskolen, kan man gøre det på Facebook:Det Danske Hus