I tjeneste som discipel

 ”Det er mandag – en vigtig og en dejlig dag, for i dag skal alle disciplene ud og tjene, ud og give nogle timer af deres liv til mennesker, som har brug for dem på en speciel måde. Nogle gør rent hos ældre damer eller på den Messianske skole og børnehave, mens andre er på havearbejde. Toppen er selvfølgelig de steder, hvor det hele slutter af med filter-kaffe og cookies.”

Tjeneste for andre er ikke altid lige sjovt, fortæller Hanne, men der sker noget undervejs. ”Det er ikke alt arbejde, der er lige spændende, og motivationen kan nogle gange være lav, når disciplene tager afsted, men når de kommer hjem, har de altid haft en god oplevelse.”

”Der er også mandage, hvor der er helt andre opgaver. F.eks. var en gruppe elever med til at samle og male køjesenge på Aliya Return Center, hvor de arbejder for nye immigranter og enlige soldater.”

Hver mandag aften samles disciplene og taler om dagens oplevelser.

”Når disciplene kommer hjem igen, føler de sig beriget, fordi de kan se og nogle gange høre taknemmeligheden for deres hjælp.  Mange har fået gode og inspirerende snakke med dem, de har besøgt.”

Hanne slutter med at minde os alle om et vers fra Bibelen, som ofte bliver taget frem i forbindelse med mandags-arbejdet:

Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Fil. 2, 4