Ikke meget "stille-tid" i Det Danske Hus

Der er meget aktivitet i Det Danske Hus - også når de unge disciple er rejst hjem efter deres 3 måneders discipelskole.

Lige nu er der Adventskursus. Alice og Arne Bruun er ledere af kurset, og Svend Åge Jacobsen er underviser. Derudover er Harry Højgaard underviser på ekskursionerne. De 18 deltagere har allerede fået mange spændende input den første uge. Der er blevet undervist om Hoseas, og deltagerne har bl.a. været på ekskursion til Nazareth.

I pauserne nydes solen og de dejlige rammer i Det Danske Hus.