Israel er fjernet fra store dele af Bibelen2020

Bibelselskabet har netop udgivet en ny oversættelse af Bibelen, som kaldes Bibelen2020. De skriver selv følgende om den:
”Bibelen2020 er Bibelen i en nudansk oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. Bibelen 2020 er oversat fra grundsprogene af eksperter i hebraisk, græsk og moderne dansk.”

Ordet og Israel glæder sig over enhver oversættelse af Bibelen, som har til formål at gøre de bibelske tekster forståelig. Men vi glæder os ikke over, at eksperterne i hebraisk, græsk og moderne dansk presser en teologisk eller politisk holdning ned over teksterne, som betyder, at Israel fjernes fra store dele af oversættelsen. Det er nemlig tilfældet i den nye oversættelse.

Jan Frost, som er tidligere formand i Ordet og Israel, fortæller i denne video, hvordan Bibelselskabets oversættere systematisk har fjernet Israel fra Det Nye Testamente, og hvorfor det på ingen måde giver mening.

Der er også eksempler fra Det Gamle Testamente, som Jan Frost dog ikke kommer ind på i videoen. Fx står der i Salme 121 i den autoriserede oversættelse: ”Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke” (vers 4). I 2020-udgaven står der: ”Ham, der passer på os, falder ikke i søvn.” Israel er slettet og erstattet med ”os”.

Derfor bakker vi til fulde op om Jan Frosts udtale om Bibelen2020.

Se videoen her