Køb af lejlighed i Jerusalem

Med en stor arv på næsten 3 millioner kroner og med et stort lån fra en god ven af arbejdet blev det realistisk at arbejde på at købe en lejlighed i Jerusalem. Der manglede dog lige  1 million kroner, og der blev derfor sendt en mail til alle medlemmer midt i november for at spørge om økonomisk hjælp til formålet.

Der kom en helt overvældende respons, idet der i løbet af få dage var givet tilsagn om lån og gaver på over 900.00. »Vi er særdeles taknemmelige for den store opbakning,« siger Ole Andersen.

Ved at købe en lejlighed bliver der sikret gode boligrammer for lederparret, og samtidig vil medarbejderne i Israel over tid kunne spare mange timer og ressourcer, fordi det kræver meget, hver gang der skal findes en ny lejebolig.

Desuden vil det være en meget stor hjælp til Ordet og Israels økonomi fremover, fordi lejepriserne i Jerusalem er blevet så høje. Den sparede husleje er på mellem 150.000 og 180.000 kroner årligt. En lejlighed i Talpiot-området, hvor Joffihuset ligger, koster omkring 5 millioner kroner.

På baggrund af denne store opbakning fra vennerne tager Ordet og israel nu næste skridt i processen med at købe en lejlighed, hvor lederparret i Jerusalem kan bo.