Lederpar i Jerusalem stopper

Det er tidligere meldt ud, at familien Ulriksen har valgt at stoppe med udgangen af februar - og vi kan nu orientere om, at også Simon og Signe Kammersgaard Back bliver i Danmark.

De har med deres Josva boet i Jerusalem i knapt to og et halvt år. Her har de stået i spidsen for arbejdet i Joffi-huset og hjælpearbejdet Yad va Lev med unge volontører og seniorhold.

”Simon og Signe har ydet en kæmpe indsats i Jerusalem til glæde for volontører og andre, de har været i kontakt med. I deres forskellige opgaver har de i høj grad bidraget til arbejdet og til formidlingen af Ordet og Israels DNA. Det er vi dem dybt taknemlige for”, siger landssekretær Nicklas Lautrup-Meiner og fortsætter: ”Fra Ordet og Israel skal der lyde en kæmpe tak til familien for deres store engagement.”

Vær med til at bede for familiens indgang i det danske samfund. De skal finde nyt job, ny bolig og finde sig rigtigt på plads i en dansk hverdag.

Dette betyder, at der nu kun er en medarbejder i Israel, Kirsten Østerby, som arbejder i Jerusalem. Hendes ansættelse slutter efter planen til sommer.

 ”Derfor står vi nu med en stor opgave”, fortæller Nicklas Lautrup-Meiner, ”der skal rekrutteres nye medarbejdere til 5 stillinger i Israel. Og fortsætter: ”Vi forventer at situationen i Israel til efteråret giver mulighed for at kunne køre det planlagte program. Det kræver dog, at der er medarbejdere på plads i Israel. Derfor går vi nu i gang med en rekrutteringsproces.”

”Vær med til at bede om, at de rette må melde sig, så vi inden alt for længe igen kan have medarbejdere på plads i Israel," slutter landssekretæren.

 

Se stillingsannoncerne her: Lederstillinger      YVL-medarbejder