Medarbejderkonvent 2017

Fællesskab, bibeltimer, udflugt, mad, gode snakke, sabbatsfejring, højt humør, arbejdsdrøftelser, badning, andagter og bøn var gode ingredienser i dette års medarbejderkonvent i Israel.

De 8 medarbejdere fra Israel, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 Joffi-repræsentant og 3 kolleger fra Danmark var samlet i Tiberias fra 14. – 16. september, og de nød samværet i fulde drag.

Medarbejderkonventet er en tilbagevendende årlig begivenhed med stor betydning. ”Det var en fornøjelse at være sammen, og både de mange gode snakke og oplevelser, det åndelige fællesskab og arbejdsdrøftelserne er vigtige elementer i vores samarbejde, som det meste af året foregår med stor geografisk afstand,” fortæller landssekretær Morten Nielsen, der deltog for første gang i denne rolle.

Mens medarbejderne var samlet, holdt både Discipelskoleelever og Yad va Lev-volontører fridage i Haifa.