Morten Vartdal tilbyder spændende bibelundervisning – og har plads i kalenderen

En vigtig del af Ordet og Israels arbejde i Danmark handler om at besøge menigheder og andre kristne fællesskaber og undervise i Bibelen. Ja, en af de ansatte, Morten Vartdal, laver stort set ikke andet.

Og til efteråret har han faktisk plads til endnu flere møder og arrangementer. Så hvis du er i gang med at planlægge møder, undervisningsdage el.lign., så kontakt Morten.

Han dækker mange forskellige bibelske emner. Det kunne være noget profetierne om Israel i Det Gamle Testamente. Eller måske noget om Johannes’ Åbenbaring og de sidste tider. Eller noget tredje.

Morten bor i Voel tæt på Silkeborg og er vant til at rejse rundt i det meste af Jylland.

 

Sådan kontakter du Morten:

Telefon: 51911967
E-mail: mortenvartdal@ordetogisrael.dk