Nye vedtægter sikrer fradragsret for gaver til Ordet og Israel

Landssekretær Nicklas Lautrup-Meiner uddyber i nedenstående lille artikel:

Sagt lidt mere kompliceret drejede det sig om vedtægtsændring i den paragraf, der handler om, hvordan de resterende midler skal bruges, hvis Ordet og Israel en dag i fremtiden skal opløses.

I de hidtidige vedtægter var der nemlig ikke nogen geografisk begrænsning for, hvor de indsamlede midler kunne bruges efter en opløsning.

Det skal der være, hvis Skattestyrelsen skal give fradrag. De vil nemlig kun give fradrag, hvis midlerne bruges inden for EU og EØS.

Flertal trods tekniske udfordringer

Årsmødet blev afholdt over internettet for at sikre, at så mange som muligt havde mulighed for at deltage.
Heldigvis var der i vedtægterne ikke noget minimumskrav for, hvor mange deltagere, man skal være for at ændre vedtægterne.
Blot skulle der være 2/3 flertal for ændringen blandt de fremmødte.
Dét var der – og mere til.
Ud af de 32 computere, der var logget på mødet under afstemningen, stemte 26 ja til forslaget.

Enkelte af deltagerne gav udtryk for, at de havde tekniske udfordringer med at stemme. De udtrykte på anden vis deres opbakning.
Men selv med de 26, der havde mulighed for at afgive stemme, var der over 2/3 flertal.
Der var også mulighed for mundtligt at tilkendegive, hvis man ikke kunne stemme, men ønskede at stemme nej. Det ønskede ingen.

Sikre på fradragsret hele året

Dermed blev Ordet og Israels vedtægter ændret, sådan at midlerne kun kan bruges inden for EU og EØS’ grænser, hvis Ordet og Israel opløses.
Vi er Gudskelov ikke i nærheden af en opløsning, men vedtægtsændringen gav os mulighed for at ansøge om fradragsret på ny. Det har vi allerede gjort.
Og vi har Skattestyrelsens ord for, at vi med denne paragrafændring kan være sikre på fradragsret igen.

For alle Ordet og Israels venner betyder det, at man kan være helt sikker på, at de gaver, man giver til Ordet og Israel i hele 2023 og fremad er fradragsberettiget, hvis man ønsker det.