Nyt fra bestyrelsen

Da Ordet og Israels bestyrelse for nylig blev konstitueret efter generalforsamlingen i juli, skulle der findes en ny næstformand, fordi Thomas Enevoldsen valgte at træde ud efter 11 år i bestyrelsen. Rolf Weber Jørgensen overtager posten som næstformand.

Bestyrelsen kunne også byde velkommen til Nicklas Lautrup-Meiner, som er nyt medlem. Nicklas har tidligere været formand for Ordet og Israels ungdomsarbejde, Joffi.

Vi vil gerne byde varmt velkommen til Nicklas og samtidig sige stor tak til Thomas for den store indsats gennem 11 år.

Hele Ordet og Israels bestyrelse kan ses her.


Fra venstre: Thomas Enevoldsen, Rolf Weber Jørgensen og Nicklas Lautrup-Meiner.