Ordet og Israel sender volontører og discipelskoleelever hjem

Ordet og Israel har besluttet at bede Yad va Lev-volontørerne i Jerusalem og discipelskoleeleverne i Poriya
om at rejse hjem. Det sker i lyset af den sikkerhedssituation, som Israel står i netop nu.

Ordet og Israels faste princip i krisesituationer er, at vi følger Udenrigsministerets anbefalinger, og at vi skal
kunne tilbyde meningsfuldt indhold til vores volontører og discipelskoleelever. Selvom Udenrigsministeriet
endnu ikke anbefaler danskere i Israel at forlade landet, har vi alligevel valgt at sende vores volontører og
discipelskoleelever hjem - af tre grunde:

1) Vi kan ikke bære ansvaret, hvis konflikten eskalerer
Vi har ikke nogen insiderviden om, at konflikten er ved at eskalere. Men ligesom mange i Israel, tror
vi, at den potentielt kan eskalere til et niveau, som er værre end det, vi har set indtil nu. Den risiko
tør vi ikke løbe.

2) Jo længere tid vi venter, jo sværere kan det blive at komme ud af Israel
Mange flyselskaber har aflyst deres afgange til og fra Israel. Nogle flyselskabers afgange er meget
uregelmæssige. Samtidig kan transporten til lufthavnen også blive vanskeliggjort, hvis konflikten
eskalerer. Venter vi for længe, kan vi derfor risikere, at volontører og discipelskoleelever slet ikke
kan komme ud.

3) Det er sandsynligt, at vi snart ikke kan gøre det, vi er i Israel for.
Ordet og Israel ønsker at undervise danskere om Israels plads i verdenshistorien og i Bibelen samt at tilbyde hjælp til jøder i Israel. Det første kan blive vanskeligt, hvis de undervisere, der skal flyve til Israel og undervise på Discipelskolen ikke kan komme afsted. Det andet kan blive vanskeligt, hvis
samfundet lukker yderligere ned, eller antallet af raketangreb tager til. Derfor er det rettidig omhu at sætte vores arbejde på pause midlertidigt, mens vi kan, så vi ikke kommer til at stå i et vadested, hvor vi hverken kan udføre vores arbejde, eller komme ud af Israel.

Beslutningen om at sende discipelskoleelever og volontører hjem, er ikke truffet med et let hjerte. Vi
brænder for arbejdet, og ønsker at det skal fortsætte! Men af sikkerhedsgrunde finder vi det mest
forsvarligt at sætte dele af vores arbejde på pause.

En pause er ikke en krisesituation for Ordet og Israel. Israel er derimod i stor krise! Derfor: Bed for Israel.
Bed om fred mellem palæstinensere og israelere. Bed om trøst for de mange familier, der har mistet eller
står i stor usikkerhed.