Overskud på 274.000 kroner i 2017

Ordet og Israel fik i 2017 et overskud i regnskabet på 274.000 kr.

Vennernes opbakning med stigende gaveindtægter og store testamentariske gaver er grundlaget for det flotte resultat.

Med baggrund i en solid økonomi er overskuddet i år og lidt ekstra – i alt 300.000 kr. blevet videresendt som støtte til messianske menigheder og organisationer i Israel.

 

Det officielle og reviderede årsregnskab for 2017 kan ses her.

I næste nummer af bladet Ordet & Israel og til årsmødet 6. juli, får man regnskabet i en mere overskuelig form.

 

Tak til alle venner for opbakning med gaver, engagement og forbøn.

 

Morten Nielsen
Landssekretær