Raketangreb sender Ordet og Israels folk i sikkerhedsrum

 
Spor af nedskudte misiler på himlen over Jerusalem

Tidligt lørdag morgen gik Hamas fra Gaza til angreb på Israel. Et meget stort antal raketter blev affyret mod hele det sydvestlige Israel. Selv om missilforsvaret skød mange raketter ned, var der også raketter, der ramte civile mål i Israel, dræbte og sårede mennesker og medførte ret store ødelæggelser.

Dagen er sabbat, men samtidig simchat tora, den jødiske helligdag, hvor man fejrer glæden over toraen (Bibelen).

For Ordet og Israels folk i Israel var planen, at simchat tora skulle fejres med en on location bibelundervisningstur til Terabinte-dalen og Tel Lakish. Alle unge volontører og seniorholdet fra Jerusalem, alle disicpelskoleelever fra Poriya, alle medarbejdere og nogle gæster og besøgende fra Ordet og Israel i Danmark – alt 40-50 personer – skulle mødes i området mellem Jerusalem og Gaza og følges rundt til bibelundervisningen på tre steder.

Men allerede tidligt lørdag morgen stod det klart, at hele det område, turen skulle foregå i, lå inden for den ’røde alarm’, som myndighederne havde udstedt. Turen blev derfor aflyst.

Kort efter lød luftalarmen også i Jerusalem. Både i seniorlejligheden og i Joffi-huset skyndte alle sig derfor i de respektive bomberum.


Joffihusets sikkerhedsrum taget i brug

Frem til middagstid har luftalarmen lydt fem gange i den del af Jerusalem, hvor Ordet og Israels arbejde har hjemme. Andre steder i Jerusalem har der været yderligere alarmer.

Selvfølgelige er det stressende uden varsel at skulle slippe alt og løbe ned i bomberummet, men alle har det godt.

Tiden er gået med snak, spil, bedemøder – i Joffi-huset blev bedemødet afbrudt af en luftalarm – og af noget af den bibelundervisning, der skulle have været givet på det aflyste tur. 

Seniorerne i deres sikkerhedsrum

Angrebet på Israel er særdeles voldsomt. Mange er allerede blevet dræbt og såret. Derfor vil vi meget stærkt opfordre til bøn for Israels befolkning og ledere. Bed også for alle fra Ordet og Israel, der er befinder sig i Israel i disse timer. Tak.

Jerusalem lørdag 7.10.2023 kl. 13.30

Ole Andersen