Spændende besøg på Discipelskolen

Hanne Højgaard fortæller om besøget: "I sidste uge havde vi besøg af 30 lærerstuderende fra København, som var på ekskursion i Israel. De har religion på linje og skulle studere de tre store religioner i landet.
En af lærerne havde selv været i Israel for 30 år siden og havde arbejdet på et handicaphjem i Jerusalem. Her havde hun stiftet bekendtskab med Ordet og Israel gennem ture og andre ting, der foregik ud fra Joffi lejligheden. Hun kontaktede os for nogle måneder siden med henblik på et besøg på Discipelskolen."

Formålet med besøget var, at de studerende kunne tale med disciplene og høre om deres tro og deres begrundelse for at studere Bibelen i Israel.

De besøgende var en dejlig positiv flok, bestående af både muslimer, kristne og ateister, fortæller Hanne.  De fik både et oplæg om baggrunden for at have en bibelskole i Israel og derefter mulighed for i grupper at snakke med disciplene. Som afrunding var de også med i en undervisningstime om jødiske skikke og fester med en lokal messiansk jøde som underviser. 

Det blev på alle måder et godt besøg, konkluderer Hanne.
"Alt i alt var det en rigtig god oplevelse og til stor velsignelse for vores disciple at møde de her lærerstuderende. De oplevede en stor åbenhed og nysgerrighed for deres tro. Og så fik vi lige prøvet det nye undervisningslokale af med 56 personer, og lokalet bestod!"
Der blev også tid til kaffe og lidt volleyball, inden de studerende tog videre.

 

Disciplene skulle også videre og er nu kommet til den allersidste shabbat. Men inden det bliver shabbat, er der store rengørings-fest. 

"Fredag er der rengøringsfest, som slutter af med vores sidste shabbatsfejring og lovsangsaften. Lørdag har vi afslutningstur og om aftenen afslutningsfest, og søndag morgen siger vi på gensyn." 
"Discipelskolen E19 lakker mod enden. Ja, hvor blev tiden af – på mange måder flyver den afsted, men vi har mange gode oplevelser at se tilbage på, og stor taknemmelighed fylder os.", slutter Hanne Højgaard.

Vær med til at bede om en god afslutning og for disciplenes hjemtur.