Spændende job i Jerusalem

Ungledere søges til Jerusalem

Skaber det drømme, når I forestiller jer at:

Bo i Jerusalem
Arbejde blandt unge danskere
Række ud til det jødiske folk
Gå foran og tage ansvar.

Så er det måske jer, vi har brug for som ungledere i volontørprogrammet Yad va Lev i de næste 1-2 år.

Ordet og Israel søger et ungt ægtepar, der skal bo i Joffihuset i Jerusalem og være med til at skabe gode rammer for Yad va Lev-volontørerne og indgå i det praktiske hjælpearbejde blandt fattige og nødstedte i Jerusalem.

Ungledernes opgaver:

Ansvar for den daglige drift af Joffihuset i Jerusalem, der er hjem for 7-8 unge volontører, og medansvar for gode sociale og åndelige rammer (i samarbejde med lederne af arbejdet i Jerusalem, Hanne og Leif Toft)
Deltagelse i det daglige hjælpearbejde i Yad va Lev (i samarbejde med de øvrige medarbejdere)
Ansvar for ture rundt i landet for volontører (i samarbejde med de øvrige medarbejdere)

I er personligt kristne og har tilsammen følgende kvalifikationer:
Lyst til at arbejde med mennesker og gode sociale kompetencer
Lederevner og lyst til at gå foran
Et vist kendskab til Israels folk og land.

I kan også bringe følgende evner i spil (men det er ikke en forudsætning):
Håndværksmæssige færdigheder
Musikalske evner
Undervisningskompetencer.

Praktiske forhold:

Ansættelsesperiode: 1 år med mulighed for forlængelse med yderligere 1 år.
Ordet og Israel dækker alle udgifter til kost, logi, rejse og forsikring. Derudover udbetales der lommepenge.
Tiltrædelse: Omkring 10. august 2017.

Om Ordet og Israel

Ordet og Israel er en evangelisk-luthersk bevægelse, der arbejder for, at jøder må se Jesus som Messias, og at kristne må se Israel som Guds folk. Vi har 7 ansatte i Danmark og op til 8 medarbejdere og ungmedarbejdere i Israel. I Det Danske Hus i Poriya ved Genesaret Sø driver vi et kursuscenter, og i Jerusalem udfører vores volontører og medarbejdere et omfattende hjælpearbejde blandt fattige og nødstedte. Vi kalder volontørprogrammet Yad va Lev, som betyder »hånd og hjerte«. Ordet og Israel sender årligt omkring 50 volontører ud til arbejdet i Yad va Lev. 

Yderligere information

Er jeres interesse vakt – og er I begyndt at drømme – så kontakt landssekretær Morten Nielsen (mobil: 60638507).

Ansøgning sendes til mortennielsen@ordetogisrael.dk, og skal være os i hænde senest 1. maj 2017.