Stillingsopslag: Ungledere til Jerusalem

Jerusalem kalder. Går I med drømmen om at:

·       Have en dagligdag i Jerusalem
·       Arbejde blandt unge danske volontører
·       Møde en mangfoldighed af mennesker og række ud til det jødiske folk
·       Gå foran og tage ansvar.

Så er det måske jer, vi har brug for som ungledere i volontørarbejdet Yad va Lev i de næste 1-2 år.

Ordet og Israel søger et ungt ægtepar eller to singler, der skal bo i Joffihuset i Jerusalem og være med til at skabe gode rammer for Yad va Lev-volontørerne og indgå̊ i volontørarbejdet i Yad va Lev blandt fattige og nødstedte i Jerusalem.
 
Ungledernes opgaver:
·       Ansvar for dagligdagen i Joffihuset i Jerusalem, der er hjem for 7-9 unge volontører
        – fx indkøb og madplaner
·       Medansvar for gode sociale og åndelige rammer
·       Deltagelse i volontørarbejder i Yad va Lev
·       Ansvar for ture rundt i landet for volontører.
 
I er personligt kristne og har tilsammen følgende kvalifikationer:
·       Lyst til at arbejde med mennesker og gode sociale kompetencer
·       Lederevner og lyst til at gå foran
·       Et vist kendskab til Israels folk og land
·       Håndværksmæssige færdigheder eller flair for det.
 
I kan også̊ bringe følgende evner i spil (men det er ikke en forudsætning):
·       Musikalske evner
·       Undervisningskompetencer
 
Praktiske forhold:
·       Ansættelsesperiode: 1 år med mulighed for forlængelse med yderligere 1 år
·       Ordet og Israel dækker alle udgifter til kost, logi, rejse og forsikring.
        Derudover udbetales der lommepenge
·       Tiltrædelse: Omkring 5. august 2020
 
Yderligere information
Er jeres interesse vakt – og er I begyndt at drømme – så̊ kontakt landssekretær Morten Nielsen (mobil: 60638507).
Ansøgning sendes til mortennielsen@ordetogisrael.dk og skal være os i hænde senest 20. februar 2020.

Om Ordet og Israel
Ordet og Israel er en evangelisk-luthersk bevægelse, der arbejder for, at jøder må se Jesus som Messias, og at kristne må se Israel som Guds folk.
Vi har 8 ansatte i Danmark og op til 8 medarbejdere og ungmedarbejdere i Israel. I Det Danske Hus i Poriya ved Genesaret Sø driver vi et kursuscenter, og i Jerusalem udfører vores unge volontører, seniorer og medarbejdere et omfattende hjælpearbejde blandt fattige og nødstedte. Vi kalder volontør-programmet Yad va Lev, som betyder »hånd og hjerte«. Ordet og Israel sender årligt omkring 20 volontører og 30 seniorer ud til arbejdet i Yad va Lev.