Tak for en flot jubilæumsgave

På sommerstævnedagen i juli igangsatte Ordet og Israel den store jubilæumsindsamling i anledning af 75-årsjubilæet. Siden stiftelsen i 1946 har Ordet og Israel ønsket at støtte det jødiske folk generelt, men samtidig har der været et specielt ønske om at støtte de jøder, der er kommet til tro på Jesus som Messias. Det var derfor helt oplagt, at lade jubilæumsindsamlingen gå til de messianske jøder i Israel.
Der blev valgt 6 forskellige formål ud, og bestyrelsen besluttede at lade det meste af overskuddet fra 2020, nemlig 200.000 kroner, indgå i indsamlingen.

»Den stærke opblomstring i disse år af messiansk-jødiske menigheder og institutioner er en stor opmuntring,« udtaler generalsekretær Ole Andersen og fortsætter: »Set i lyset af Bibelens profetier og hele frelseshistorien er det en virkelig vigtig udvikling, som vi skal være opmærksomme på og lade os opmuntre af. Nogle messiansk-jødiske menigheder har vanskelige vilkår, ikke mindst efter lang tid med corona-krisen. Derfor er det ekstra vigtigt nu, at vi, der lever under bedre vilkår, hjælper og støtter dem.«

Indsamlingen løb til udgangen af september, og der blev indsamlet 190.000 kr. i indsamlingsperioden, så der kan nu sendes 390.000kr. ialt til messianske jøder i Israel.

Gaven bliver nu fordelt på de forskellige modtagere, og der skal lyde en stor og hjertelig tak til alle, der har bidraget til disse formål.

 »Det fylder mig med glæde, at vi kan markere Ordet og Israels 75-års jubilæum ved at sende en så stor gave til messianske jøder i Israel. Jeg vil sige en varm tak til de mange venner, som har bidraget til det flotte resultat. Det er fantastisk, at vi kristne i Danmark på den måde kan yde et lille bidrag til de store ting, Gud er ved at gøre i Israel i dag«, slutter Ole Andersen.

De 6 formål

En hebraisk skole for børn fra messiansk-jødiske familier. Skolen drives uden statsstøtte, og mange af familierne har begrænsede økonomiske ressourcer.

En nystartet messiansk menighed i en forstad til Jerusalem, som har stort behov for indretning af deres nye lokaler.

Et 10-ugers discipelskabskursus for unge israelere, der skal udruste dem, inden de begynder aftjening af deres værnepligt i hæren.

Lokaler til en messiansk menighed i Sydisrael, der må holde gudstjenester under åben himmel i en park.

Udstyr og istandsættelse af lokaler til Yuval musik- og kunstcenter, der tilbyder undervisning og fællesskab for messianske børn og unge.

Studielegater til unge messianske jøder, der ønsker at uddanne sig på Israel College of the Bible, men ikke selv kan betale uddannelsen.