Tid for højtider og spændende møder i Jerusalem

Anna fortæller:
"Endnu en måned er gået i joffihuset, og de store jødiske højtider er for alvor indtruffet. Vi har fejret Rosh Hashanah og Yom Kippur og nu er det Sukkot. De jødiske højtider er utrolig givende også for os kristne, da vi får et indblik i den jødiske tankegang og traditioner, som bringer nyt lys over de bibelske beretninger. Især Yom Kippur har givet os en større forståelse af, hvor stort Jesu offer var, og hvor hellig Gud er.
Ypperstepræsten skulle på Yom Kippur bruge en uge på at blive ren, skulle rense sig flere gange på selve dagen og måtte gå ind i det allerhelligste med et røgelseskar, så han ikke stod ansigt til ansigt med Gud. Vi kan kun takke Gud for hans store offer og bede til, at jøderne ser, at Jesus er den eneste vej til Gud.

For en uge siden havde vi besøg af disciplene. Vi brugte en uge sammen, hvor vi udforskede Jerusalem og havde to dage i ørkenen. En fantastisk uge med nye bekendtskaber og oplevelser. Vi glæder os til at se disciplene igen i oktober.

En ting, som står særligt frem i vores arbejde hernede, er det malerarbejde, som vi har fået lov at gøre for ortodokse jøder. Der er her blevet åbnet en dør ind til en del af samfundet, som før har været lukket land. Volontørerne har mødt forskellige holdninger til deres arbejde i området - både folk som vender ryggen til dem, men også en stor taknemmelighed. Det er taknemmeligheden og samtalerne med de ortodokse jøder, som står klarest i volontørenes tanker. En volontør fortæller: "Det var rigtig hårdt at se forældre føre deres børn væk fra os, og jeg blev lidt mismodig. Men så fik vi lov at hjælpe en kvinde med hendes barnevogn og mødte folk, som takkede os - det reddede hele dagen"

Vi glæder os til at hjælpe endnu flere her i Jerusalem og få endnu flere gode og udfordrende oplevelser", slutter Anna sin hilsen.