Trist afsked - men også glæde over nyt liv i Det Danske Hus

Afsked med Israel for denne gang

Lederparret Cecilie og Jakob Ulriksen stopper deres ansættelse i Ordet og Israel pr. 1.marts efter knapt to år i Det Danske Hus. Siden evakueringen midt i oktober 2023 har de og deres tre drenge opholdt sig i Danmark. Men nu i februar måned var tiden kommet til at tage afsked med deres hjem og deres tid i Israel. Det blev en meget anderledes afsked, end de havde ønsket og forestillet sig. Jakob måtte tage alene afsted. Han fortæller om sin afskedstur i februar:

” Baggrunden for min tur til Israel var selvfølgelig utrolig trist. Formålet var at afslutte vores virke i Poriya, afregne de ubetalte regninger og pakke vores lejlighed ned.
Derfor var det også rigtig tungt at gå rundt i Det Danske Hus velvidende, at et kapitel nu var slut for os.”

Med familien i Danmark blev det en ensom uge, selvom Jakob nåede at se og tage afsked med mange mennesker. Han fortsætter:

”Følelsen af ensomhed fyldte hos mig. Under normale forhold skulle vi have sluttet af sammen som familie – men nu var det bare mig selv, som gik og pakkede lejligheden ned og sagde farvel og tak til naboer, venner og menigheden Peniel.”

Jakob fik god hjælp, så han kunne få alle kufferterne med sig hjem (Foto: Jakob U)

Afsked og tak i Peniel

Lørdag var Jakob til gudstjeneste med menigheden i Peniel.

Det var både glædeligt og forstemmende. De mange ekstra stole, som plejer at stå klar til turistgrupper eller discipelskoleelever, var væk.

Der var også flere af de lokale medlemmer, der manglede. I månederne efter terrorangrebet d. 7. okt. var op mod 50 medlemmer fra menigheden blevet indkaldt til hæren. Siden er flere blevet sendt hjem, mens andre blot er hjemme på weekend eller orlov.

Lederen af Peniel, Daniel Yahav, som også bliver brugt som underviser på Discipelskolen, takkede for forbønnen og støtten fra Ordet og Israel.

”Vi oplever meget konkret, at mange mennesker beder for os i denne svære situation. Vi har også fået donationer, så vi kan uddele store hjælpepakker, mad og penge til de familier, hvis fædre er indkaldt til hæren," sagde han og fortsatte med en analyse af situationen:

”Mange fra reserven er blevet hjemsendt og har fået at vide, at de skal samle kræfter, inden krigen i nord starter. Staten Israel kan ikke leve med, at flere tusinde af os, som bor i Galilæa og det nordlige Israel, skal frygte et nyt 7. oktober fra Hizbollahs side. Derfor vil der også komme en krig mod Hizbollah.”
Daniel Yahav sluttede med at nævne Es. 40,1 som et særligt kald til de kristne rundt om i verden: ”Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud.”

Huset er ikke tomt

Midt i det ensomme og triste ved Jakobs afsked med Poriya, var der dog et lille plaster på såret. Det Danske Hus er nemlig ikke tomt, men derimod fyldt med et arbejde, som klinger rigtig godt med Ordet og Israels ønske om at række ud til det jødiske folk – også i denne svære tid.

Lige siden evakueringen af alle i Det Danske Hus har huset været til rådighed for vores venskabs-menighed i Poriya, Peniel. Lige for tiden har de lånt det ud til en messiansk menighed i byen Kiryat Shmona helt oppe i det nordligste Israel.

De fleste af byens 25.000 indbyggere er blevet evakueret på grund af de mange angreb fra Hezbollah i Libanon, og mange fra menigheden er evakueret netop til området ved Poriya.

Men de har dog ikke bare forladt deres by. Hver dag tager de dertil og laver mad til soldater, der er udstationeret ved den nordlige front. Maden laves i menighedens lokaler, og soldaterne kommer så og henter den der. Der laves mellem 800 og 900 måltider dagligt.

Arbejdet har fået omtale på den landsdækkende tv-station Kan11 – et indslag, hvor der ikke lægges skjul på, at det er troen på Jesus og kærligheden til Israel, der er drivkraften i det frivillige arbejde.


I Kiryat Shmona fik Jakob lov til at hjælpe med at skære kødet ud til soldaternes mad.
Ved siden af ham står præsten, som også selv tog del i madlavningen.

Volontører fra mange lande i Poriya

En del kristne volontører fra forskellige lande kommer til Israel for at hjælpe menigheden i arbejdet med at lave mad til soldaterne. Der er folk fra Tyskland, Canada, Schweiz, USA, Sydafrika og Den Dominikanske Republik. Nogen hjælper i kortere tid, andre i længere.

Disse volontører bor lige nu i Det Danske Hus og bruger husets bil til hver dag at køre op til Kiryat Shmona for at hjælpe med at lave mad, pakke den og udlevere den til soldaterne. Køkkenet i Det Danske Hus er også i brug, når der skal bages brød og kager til soldaterne.
Blandt volontørerne er Mirjam, Christine og Anita, tre tysk-canadiske søstre, som kom til Israel i midten af januar. De har opsagt deres jobs og bruger nu deres tid på at hjælpe de israelske soldater. 


De tre søstre i gang i køkkenet i Det danske Hus (Foto: JakobU)

Præsten i menigheden i Kiryat Shmona er blevet i byen med sin familie og tager kun til Poriya i weekenden for at få en pause fra luftalarmerne. Han er dybt taknemlig for, at de udenlandske volontører kan bo i Det Danske Hus. ”Vi er så velsignede og taknemmelige for at kunne bruge Det Danske Hus. Her kan volontørerne sove trygt imellem arbejdsdagene uden samme fare for luftalarmer som her i Kiryat Shmona, ” siger han

Fredag aften samles menigheden fra Kiryat Shmona med volontørerne i Det Danske Hus og holder fælles sabbatsfejring med sang og forkyndelse i dagligstuen og efterfølgende sabbatsmåltid i spisesalen. Alle udtrykker stor taknemlighed over, at de kan være i huset.

”Den trøst tager jeg med hjem”

Jakob Ulriksen var glad for at møde volontørerne i Det Danske Hus og var også med dem i Kiryat Shmona en dag for at hjælpe med at lave mad.

”Selvom der ikke var danskere i huset, så var huset dog fyldt med mennesker, som vil det samme som os, nemlig give jøderne Bibelens syn på Jesus Messias, og som derfor rækker ud til soldaterne ved fronten. Det var en trøst midt i en trist afsked”, fortæller Jakob og slutter:

”Den trøst tager jeg med hjem: Arbejderne i Guds rige kan skiftes ud, men arbejdernes Herre forbliver den samme.”

 
Jakobs sidste billede i denne omgang af udsigten fra Det Danske Hus. Han skriver om det:
"Den smukkeste udsigt fra Det Danske Hus ud over Genesaret Sø - efter regnvejret er drevet over."