Udsigt til underskud: Ordet og Israel beder om en ekstra gave

*** Sådan kan du støtte ***

 • Støt via MobilePay: 52860 (skriv navn og adresse, hvis du ønsker fradrag)
 • Støt via bankoverførsel: 6110-9042977829

*** Tusind tak ***

 

Som man kunne læse i decembernummeret af vores magasin, er der udsigt til, at Ordet og Israel kommer ud af 2022 med et underskud. Lige nu tegner det til at blive på op mod 300.000 kr. Derfor beder vi vores mange medlemmer og venner om en ekstra gave her sidst på året.

Udsigten til underskud skyldes flere ting:

 • Kursen på den israelske shekel har været rigtig høj i 2022. Da den toppede, skulle vi sende 2,30 kr. til Israel, når vores folk i Poriya og Jerusalem skulle bruge 1 shekel. Tilbage i sommeren 2021 skulle der blot sendes 1,90 kr. afsted.
 • Samtidig har man på grund af inflation i Israel fået mindre for 1 shekel, end man fik for et år siden. Havregryn til volontørerne. Transport af disciple og kursister, der skal på on location-tur. Det og meget andet har kostet mere end forventet.
  Den høje kurs og inflationen har tilsammen gjort, at vi i år har brugt 150-200.000 kr. mere på arbejdet i Israel end forventet.
 • En sidste faktor er, at vi per 31.10. har fået cirka 100.000 kr. mindre i gaveindtægter end i samme periode i 2021. Vi håber at kunne indhente det i løbet af december.

 

Om situationen siger formand Hakon Christensen:

» Vi er ikke i krise. Det vil være en overdrivelse. Men vi har brug for et løft, så gaverne som minimum rammer niveauet fra 2021. Og kan vi endda komme lidt højere op, så vil vi også få dækket nogle af de uforudsete omkostninger, vi har mødt i årets løb. På den lidt længere bane handler det rigtig meget om at finde den rette balance imellem visioner, udgifter og indtægter. Det er ikke en enkel sag, men det er noget, vi i bestyrelsen hele tiden er opmærksomme på.

Vi er meget taknemmelige for de mange gode venner af Ordet og Israel, som med mange små og store gaver i årets løb gør arbejdet muligt! Tak skal I have! Lige nu er vi imidlertid i en situation, hvor vi er nødt til at bede jer om hjælp, så vi også i indeværende år kan opnå en rimelig balance imellem udgifterne til vore mange aktiviteter og indtægterne. På forhånd tak!«

 

Hvad går pengene til

De penge, der kommer ind, bliver brugt til at understøtte vores mange forskellige arbejdsgrene. Det gælder ikke mindst:

 • Driften af Det Danske Hus i Poriya, hvor vi hvert år tager imod 40 elever på Discipelskolen og op mod 100 kursister, der er rejst til Israel for at få bibelundervisning og se det land, hvor de bibelske beretninger fandt sted.
 • Driften af det diakonale arbejde, Yad va Lev. Her tager både unge og seniorer til Jerusalem for at hjælpe ressourcesvage mennesker i byen.
 • Driften af arbejdet i Danmark. Her afholder Ordet og Israel hvert år et sted mellem 100 og 200 møder i missionshuse og kirker – med fokus på Israel og det jødiske folks rolle i Guds frelsesplan. Her udkommer magasinet 10 gange årligt. Her tilrettelægges arbejdet i Israel. Og her afholdes sommerstævne, Joffistævne, sabbatsmåltider for Joffi Netværk – og meget mere.

 

Sådan kan du støtte arbejdet

Hvis du ønsker at støtte arbejdet med en ekstra gave her i december, kan du gøre det på følgende måde:

 • Støt via MobilePay: 52860 (skriv navn og adresse, hvis du ønsker fradrag)
 • Støt via bankoverførsel: 6110-9042977829

 


Det er blandt andet kursen på israelske shekel, der har medført ekstra omkostninger i år.