"Vi er fyldt af oplevelser og taknemlighed"

Midt i februar kom disse 8 nye volontører fra Danmark for at være med i Yad va Lev arbejdet i foråret 2023.
Om de første uger sammen med dem fortæller Anna:

”Efter de første 14 dage er vi fyldt af fantastiske oplevelser og taknemlighed. Introprogrammet har været indholdsrigt med information, to undervisningsdage, ture i og rundt om Jerusalem, samt opstart på volontørstederne.”
Udover at arbejdet er nyt, så er volontørerne også kommet til en helt anden kultur, end de er vant til.

Hvordan mærkes det mon i hverdagen?

”Jo, de er ved at have et første indtryk af den israelske kultur med alle dens facetter. Især har de bemærket manglen på den kendte danske effektivitet. Det kom tydeligt frem forleden, da en af volontørerne forundret sagde: "de var faktisk effektive i dag" fortæller Anna og fortsætter:

”Mødet med alt det nye sætter også mange andre tanker i gang hos volontørerne særligt i retning af, hvad vi kan lære af det israelske folk. Det, fylder mest hos volontørerne, er dog glæden ved at møde de mange forskellige mennesker - i kirken, på arbejdsstederne og på en gåtur i byen.”

Den første del af tiden i Jerusalem var det koldt, men nu er foråret kommet til Jerusalem, og det har folkene fra Joffihuset bl.a. nydt med mad over bål på Lupinhøjen.
På torsdag går turen til Poriya, hvor volontørerne skal besøge disciplene i Det Danske Hus.

 

Følg de unge volontører på Facebook: Joffi Jerusalem - Yad va Lev og på Instagram: Yad va Lev