Ordet og Israel har brug for ekstra støtte

 

Af generalsekretær Ole Andersen

Utallige gange i det sidste halve år har jeg fået spørgsmålet: »Hvad betyder corona-krisen for Ordet og Israels økonomi?«
Det spørgsmål vil jeg gerne besvare helt klart: Corona-krisen i 2020 er en alvorlig økonomisk udfordring for Ordet og Israel.

Ikke alvorlig i den forstand, at Ordet og Israel er truet af fallit. Takket være Ordet og Israels venner har organisationen en grundlæggende sund økonomi, som virkelig kommer os til gode i et år som dette. Men alvorlig i den forstand, at 2020 på grund af corona ser ud til at give os et underskud af helt usædvanlig størrelse – min. 400.000 kr.
Derfor beder vi nu jer, Ordet og Israels venner, om hjælp.

Lidt tal

Lad mig give nogle runde og foreløbige tal for at forklare situationen.

Nedlukningen af rejser til Israel siden midten af marts har medført aflysning af bibelkurser og Discipelskolen i Poriya og Yad va Lev-holdene for både unge volontører og seniorer i Jerusalem. Det betyder manglende indtægter på 1,2 millioner kroner. En del udgifter i Israel (for eksempel mad og transport) bliver sparet, men andre udgifter (blandt andet til bygninger og løn) er de samme. Besparelsen er på cirka 550.000 kroner. 

I Danmark har aflysningen af de fleste møder fra marts til og med sommeren betydet et stort fald i mødekollekter til Ordet og Israel. Til gengæld har der været en del besparelser på transport og en række andre ting.

Slutresultatet er, at corona-krisen i 2020 vil koste Ordet og Israel cirka 450.000 kroner.

Vil I hjælpe?

Et underskud på næsten en halv million kroner på ét år er et stort underskud for en relativ lille organisation som Ordet og Israel. Og samtidig er der ingen af os, der lige nu ved, hvordan 2021 kommer til at se ud i forhold til corona og rejsemuligheder.

Derfor vil vi gerne hermed lægge tallene og situationen helt åbent frem for jer, gode venner af Ordet og Israel. Vi har brug for en ekstra, stor gave i de sidste to måneder af året, så underskuddet bliver minimeret mest muligt.

Vil I hjælpe med det?

MobilePay: 52860 skriv navn og adresse, hvis man ønsker skattefradrag.

Bankoverførsel: 6110 9042977829