De kristnes venner i det israelske parlament

Ordet og Israel er heldigvis ikke den eneste kristne organisation, der betragter sig selv som ven af Israel. Faktisk findes der ganske mange kristne organisationer verden over, der har en kærlighed til Israel og et ønske om at støtte landet.

Men er der egentlig tale om et ligeværdigt venskab? Betragter Israel sig også som ven af de kristne? Det er der nok ikke et entydigt svar på. Spørger man eksempelvis den højrenationalistiske organisation Lehava, vil man få at vide, at de kristne er Israels fjender. Deres leder, Bentzi Gopstein, kaldte for nylig de kristne for »vampyrer«.

Men i det israelske parlament, Knesset, kan man heldigvis få et helt andet svar. Især hvis man spørger et af de 17 Knessetmedlemmer, der er en del af gruppen »Knesset Christian Allies Caucus« (KCAC).

 
Merav Ben Ari mener, at det er vigtigt for Israel at bevare en god kontakt til kristne rundtom i verden.

Vil styrke samarbejdet med kristne

KCAC blev etableret i 2004 af otte Knessetmedlemmer. Formålet var at styrke samarbejdet mellem parlamentet og de kristne ledere verden over.

I dag har gruppen opbygget et godt og stærkt forhold til mange kristne ledere. Ikke blot dem, der støtter Israel, men også kristne ledere, som ikke har et afklaret forhold til Israel.

Gruppen har ifølge sin hjemmeside fire overordnede formål, som tilsammen afspejler et ligeværdigt venskab, hvor begge parter giver og får. De fire formål er:

1)    At anerkende de kristnes bidrag til Israels sikkerhed og velfærd.

2)    At vise israelerne den støtte, Israel får fra kristne.

3)    At give kristne i Israel hjælp med eksempelvis bureaukratiske udfordringer.

4)    At appellere til kristne om at støtte Israel politisk.

         

KCAC’s forbehold

Alle fire formål kan i nogen grad relateres til Ordet og Israels arbejde. Vi bidrager til Israels velfærd, vi støtter landet, vi har bureaukratiske udfordringer i forbindelse med blandt andet visumansøgninger, og vi støtter Israel politisk, når vi mener, at der er grund til det.

KCAC har dog to forbehold. De vil ikke 1) indgå alliancer med organisationer, som aktivt forsøger at få jøder til at opgive jødedommen til fordel for kristendommen, eller 2) samarbejde med organisationer, der betragter terror som et legitimt middel.

»Vil stå side om side med vores venner«
Jeg stillede alle 17 medlemmer tre spørgsmål om deres arbejde i KCAC. De fleste hørte jeg ikke fra, en enkelt skrev, at han desværre ikke kunne medvirke i artiklen, men ét medlem ville hellere end gerne svare på min spørgsmål: den 40-årige Merav Ben Ari fra det store midterparti Kulanu.

Hun er det ene af fire nuværende kvindelige medlemmer. For hende handler KCAC især om at dyrke Israels vigtige venskaber i en tid, hvor landet har mange fjender og er truet fra mange sider. Jeg stillede hende disse tre spørgsmål:

Hvad er dine personlige grunde til at være med i KCAC?

»Som en israelsk patriot føler jeg mere end nogensinde før, at Israel har brug for støtte fra vores venner. Jeg tror, det er vigtigt at knytte venskaber over hele verden, så vi kan hjælpe og støtte hinanden. For eksempel når lsrael sender teknologi og menneskelige resurser til sine venner – som i forbindelse med jordskælvet i Haiti i 2010.

Det er yderst vigtigt at stå side om side med sine venner. Mit medlemskab af KCAC er mit lille bidrag til at vi kan det.«

Hvordan kan kristne i Danmark give politisk støtte til Israel, hvilket er en del af jeres formål?

»Israel står over for store problemer med BDS [den internationale boykotbevægelse Boycot, Divestment and Sanctions] og andre anti-Israel-bevægelser, der truer med boykot.

Israel angribes desuden i flere internationale fora såsom FN og EU.

Kristne i Danmark kan spille en vigtig rolle og hjælpe Israel med at modstå disse angreb ved at støtte Israel offentligt og opfordre politikere og meningsdannere til at gøre det samme.«

Hvordan kan kristne bidrage til Israels sikkerhed og velfærd?

»Kristne og organisationer som KCAC har stor indflydelse på det israelske samfund. Yad va Lev er et godt eksempel på det. Sådan et arbejde er med til at bygge bro mellem israelere og kristne.

Den israelske sikkerhed påvirkes i høj grad af det pres på Israel, som kommer udefra. Offentlig støtte og modstand mod BDS er den største hjælp, Israel kan få fra KCAC og kristne organisationer og grupper.«

 

Opmuntrende anerkendelse

Det er svært at sige, præcis hvor stor gavn en organisation som Ordet og Israel får af KCAC’s eksistens. Men uanset hvad er det opmuntrende, at mere end en tiendedel af de israelske parlamentsmedlemmer aktivt anerkender de kristnes værdi for Israel og ønsker at pleje relationen.

Medlemmer af KCAC holder ofte møder med kirkeledere og præster fra hele verden – især fra USA, som har en særlig stærk forbindelse til Israel. Man kan følge gruppens arbejde tæt via dens Facebookside.