Særindsamling:

Coronahjælp til Israels familier

Bankoverførsel:      6110-9042977829                           MobilePay:              37013
Mærk indbetalingen »Corona-hjælp«                           Ønskes skattefradrag:Skriv navn og adresse 

Corona rammer hårdt

»Hvordan skal vi få råd til at købe ind i supermarkedet?«
»Hvordan skal vi kunne betale de mange regninger sidst på måneden?«
Det er spørgsmål, der efter et halvt år med corona, dominerer mange israelske familiers liv.

                                                                                                           Foto: Hanne Toft

Dele af Israels befolkning er hårdt ramt økonomisk. Arbejdsløsheden steg fra 3,9% i begyndelsen af marts til 26% i april; sidst i juli var den fortsat på 21,4%.
I august og september har Israel oplevet en voldsom anden bølge af smitte, der har ført til nye restriktioner og en ny nedlukning af hele landet fra 18. september og tre uger frem.
Det vil for mange familier gøre den økonomiske situation endnu vanskeligere i de kommende måneder.

Meno Kalisher fra den messiansk-jødiske menighed Jerusalem Assembly fortæller om familier, der ikke længere kan betale for hverdagsindkøb i supermarkedet og slet ikke deres månedlige regninger. Også de studerende fra fattige familier, der ikke har råd til at støtte dem, er i store problemer, fordi de har mistet deres studiejob. 

Daniel Yahav fra den messiansk-jødiske menighed Peniel i Tiberias fortæller om familier, der normalt klarer sig selv økonomisk, men som nu er i en forfærdelig vanskelig situation, fordi de har mistet deres indtægter.

DERFOR indleder Ordet og Israel nu en særindsamling til fordel for hårdt ramte familier i Israel.

Fakta om indsamlingen:

► Indsamlingen løber fra nu og til udgangen af oktober

► Støtten vil blive formidlet direkte til familier og enkeltpersoner i nød gennem messiansk-jødiske menigheder.

Vi ønsker at være helt sikre på, at pengene ikke går til bureaukrati og administration, men ubeskåret når helt ud til de enkelte familier, der har mistet deres indkomst. Derfor bliver støtten formidlet gennem lokale messianske menigheder.

Sendt dit bidrag til Ordet og Israels særindsamling:

Bankoverførsel:      6110-9042977829
Mærk indbetalingen »Corona-hjælp«

MobilePay:              37013
Skriv navn og adresse, hvis du vil have skattefradrag for din gave

Direkte appel

I en direkte appel til Ordet og Israels venner skriver formand Hakon Christensen og generalsekretær Ole Andersen følgende:

”Mange familier og enkeltpersoner i Israel er forfærdeligt hårdt ramt af følgerne af corona-pandemien.

En del familier, der ikke er blevet ramt af arbejdsløshed, klarer sig fint. Men for mange familier, der i forvejen levede under fattigdomsgrænsen og kun har ustabile indtægter, er de økonomiske problemer blevet endnu værre. Og så er der en hel del familier, der hidtil har klaret sig rimeligt godt, men som nu har mistet deres indtægter på grund af arbejdsløshed og derfor står i en yderst vanskelig situation.

Vi tror, at mange kristne i Danmark i denne nødsituation gerne vil være med til at hjælpe hårdt ramte israelske familier. Derfor har vi i Ordet og Israel besluttet at lave en særindsamling. 

Corona-lukningen af Israel medfører væsentlige økonomiske tab for Ordet og Israel i 2020. Derfor vil vi sidst på året bede vennerne om en ekstra gave til Ordet og Israel (mere information om det i november). Men nøden i Israel er nu så stor, at vi ønsker først at sende en hjælp til nogle af de mange ramte familier der.

Derfor spørger vi nu jer venner af Ordet og Israel: Vil I i denne situation hjælpe Israels hårdt ramte familier?

De bedste hilsner  

  Hakon Christensen, formand     Ole Andersen, Generalsekretær

                                                           Foto: Ozra Dayan