Når Guds rige kommer

Tusindårsriget og den nye jord. Af Ole Andersen

110,00 kr.

Ordet og Israel 2006 (2. udgave) - 133 sider

Hvad forudsiger Bibelen om fremtiden? Hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Denne bog giver en oversigt over forskellige forståelser af det kristne håb og en nøgtern gennemgang af de vigtigste bibeltekster.