Konspirationsteorier mod jøder og Israel

»I er barnemordere!« Udsagnet kom fra en repræsentant fra det kuwaitiske parlament under Den Interparlamentariske Unions samling i St. Petersborg i oktober 2017 og var henvendt til de israelske repræsentanter.

Det er ikke første gang, Israel beskyldes for barnemord – endda med det formål at stjæle børnenes organer. Denne beskyldning er blot ét eksempel på de utrolig mange konspirationsteorier imod jøder og Israel, som findes over hele verden, men i særdeleshed i Mellemøsten. Men hvad er en konspirationsteori, og hvorfor er de så udbredte i Mellemøsten?

 

Hvad er en konspirationsteori?

En konspirationsteori er kendetegnet ved, at den strider mod sandheden og fejlagtigt beskylder nogen (for eksempel forskere, politikere, en befolkning) for at stå bag virkelige eller opdigtede begivenheder.

Egentlig burde det være nemt at tilbagevise en konspirationsteori, men det har i mange tilfælde vist sig at være meget vanskeligt af følgende årsager:

1)    Konspirationsteorier bruger ofte omvendt bevisbyrde: Det er altid modstanderens opgave at modbevise teorien.

2)    Konspirationsteorier lever af at sætte spørgsmålstegn ved anerkendte opfattelser. Metoden er mistænkeliggørelse, og teorierne lever af at betvivle allerede fremsatte beviser. Men konspirationsteorierne selv giver meget få underbyggede svar.

3)    Konspirationsteorier har et meget tvivlsomt forhold til kilder: Der skelnes ikke mellem gode og dårlige kilder. Alt, der kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved det anerkendte, bruges – uanset hvilken kilde det stammer fra.

4)    Konspirationsteorier gør ikke noget forsøg på at forstå, hvad en kilde egentlig siger. Hvis en kilde eksempelvis har formuleret noget på en lidt uheldig måde, som kan misforstås, kan en konspirationsteoretiker tolke det på en helt bestemt måde, som strider imod den tolkning, de fleste andre er enige om. Også selvom tolkningen ikke repræsenterer kildens synspunkt.

5)    Konspirationsteorier opererer ofte med kæder af inspiratorer. For eksempel: X er helt sikkert inspireret af Z, der engang har udtrykt sig anerkendende om W, som klart er inspireret af Q, som engang i en bog har citeret V, som alle indrømmer er galt på den. Altså er X også galt på den.

6)    Konspirationsteorier sammenkæder forskellige forhold, som der i virkeligheden ikke er nogen bevislig sammenhæng mellem. Sammenkædningen bruges til at danne »et billede« hos læseren af, at flere ting peger i samme retning, og at der nok er noget om snakken.

 

Konspirationsteorier mod jøder og Israel

Netop jøderne er blevet genstand for mange konspirationsteorier gennem tiden. For eksempel skrev munken Thomas af Monmouth i England i midten af 1100-tallet, at en gruppe rabbinere hvert år samledes og trak lod om, hvor i verden de skulle ofre en kristen som hævn for de kristnes jødeforfølgelser. Også Den Sorte Døds hærgen i Europa i 1315 blev jøder beskyldt for at stå bag med det formål at forgifte kristendommen.

Den nok største konspirationsteori mod jøderne findes i skriftet Zions Vises Protokoller. Det er et falsum skrevet af den russiske zars efterretningstjeneste i slutningen af 1800-tallet, og det havde det formål at legitimere styrets jødeforfølgelser. Protokollerne hævder, at der eksisterer en jødisk sammensværgelse om at overtage verdensherredømmet.

Skriftet er udformet, så man skal tro, at det er et internt jødisk dokument. I Mellemøsten udgives dette skrift mere end 100 år efter den første udgivelse som et autentisk værk. Det har været obligatorisk læsning ved en række arabiske universiteter, og dets indhold gengives i store træk i terrororganisationen Hamas’ charter (grundlov). Skriftets indhold er modbevist i flere bøger, men ingen af disse er udgivet i Mellemøsten.

Den israelske stat beskyldes i vid udstrækning for ting, som bedst kan betegnes som konspirationsteorier. Her følger nogle eksempler på både virkelige og opdigtede begivenheder, som Israel får skyld for at stå bag:

 

Virkelige:

1) Talrige gange er Israel blevet beskyldt for at stå bag terrorangrebet mod World Trade Center i New York i 2001. Det gælder også Anders Breiviks terrorangreb i Norge og terrorangrebet i Paris – endda i samarbejde med Islamisk Stat.                 

2) Israel beskyldes for at stå bag muhammedtegningerne, Islamisk Stat og verdens narkohandel.

 

Opdigtede:

3) Israel beskyldes ofte for at anvende fødevarer, slik og tobak til at skade deres fjender. Eksempelvis skulle Israel have udbredt tyggegummi med jordbærsmag og et sexhormon, som steriliserer børn. Desuden har Israel ifølge teorierne også nedkastet forgiftet chokolade og slik med radioaktivt materiale og udbredt kræft og aids gennem frugt, juice og tobak.

4) I 2013 arresterede politiet i Egypten en stork, som blev mistænkt for at være udstyret med spionageudstyr og udsendt af Israel. Også andre lande har berettet om israelske spiondyr i form af fugle, ørne, delfiner og hajer. Selv vildsvin og rotter beskyldes Israel for at bruge i kampen mod deres fjender.

 

Hvorfor er konspirationsteorier så udbredt i Mellemøsten?

Der kan være mange årsager til at tro på en konspirationsteori. Men i Mellemøsten, hvor der er et udbredt had mod jøder, er konspirationsteorier mod jøder nemme at acceptere, for de bekræfter blot det verdensbillede, som findes i forvejen. Men der er flere faktorer, der spiller ind:

 

Magt
Magthaverne anvender dem til at fastholde deres egen position, idet fokus flyttes fra eget ansvar til en fælles fjende. Dette pointerede Mosab Hassan Yousef, tidligere ledende medlem af Hamas, på vegne af UN Watch 25. september 2017 i kølvandet på mange diktaturstaters anklager mod Israel.

 

Manglende demokrati
I Mellemøsten er der ikke demokratiske stater, og befolkningen er udelukket fra at deltage i ægte demokratiske processer. Derfor er befolkningen vant til, at de ikke har kontrol over deres egen skæbne, og at en magtfuld gruppe står bag alle begivenheder og hændelser.

 

Konflikten mellem Israel og palæstinensere

Palæstinensere bliver i Mellemøsten opfattet som ofre, og Israel som den entydige skurk. Ønsker man at fastholde dette billede, er det nemt at få tillid til beskyldninger om israelsk magtmisbrug.

 

Religion
Religionen islam har i sit væsen en modstand mod jøder. Konspirationsteorier er med til at bekræfte mange muslimers religiøse forståelse af jøder.

 

Konspirationsteorier tilbyder en forenklet udlægning af virkeligheden, fordi de udpeger én aktør bag svært begribelige og komplekse begivenheder. Selvom konspirationsteorier er meget udbredte, er der også blandt befolkningerne en vis skepsis. For eksempel var der mange i Mellemøsten, der ikke havde andet end latter tilovers, da de hørte om delfiner som mossadspioner.

 

Hvad kan der gøres?

Generelt er der ikke meget at gøre mod konspirationsteorier. De lever mere end nogensinde i bedste velgående og kan ikke modbevises inden for deres egen logik. Ethvert modargument mod en konspirationsteori bestyrker blot konspirationsteoretikeren i, at nogen forsøger at holde sandheden skjult. Og hvis der ikke gøres noget, så bekræfter det konspirationsteorien.

Men der er alligevel noget, der kan gøres, for ikke selv at falde i og tro på en konspirationsteori. Vær derfor opmærksom på følgende:

-          Vurdér kildens troværdighed

-          Hvem er afsenderen, og hvorfor fremsættes teorien mon af denne?

-          Hvem er teoriens modstander, og hvordan omtales modstanderen?

-          Forholder afsenderen sig kritisk til sin egen teori – hvorfor/hvorfor ikke?

-          Er du selv blevet grebet eller ligefrem overbevist af teorien – hvorfor/hvorfor ikke?

 

Derudover er vi som kristne kaldet til at vandre i kærlighed, og den glæder sig ved sandheden (1 Kor 13,6). Vi skal være opmærksomme på, at Satan er løgnens fader (Joh 8,44) og mester i at fordreje sandheden (2 Kor 11,14). Derfor er det ikke underligt, at netop Guds folk Israel gennem alle tider i særlig grad har været udsat for løgnagtige beskyldninger og konspirationsteorier.