Hamas og Israel signalerer ønske om større våbenhvileaftale

For snart tre uger siden skete der en udvikling i forholdet mellem Israel og de to terrorgrupper i Gaza, nemlig Hamas og Islamisk Jihad. Israel likviderede et af Islamisk Jihads højtstående medlemmer, som har stået bag adskillige raketangreb mod Israel det seneste års tid. Abu al-Ata var ikke kun en pestilens for Israel, men også for Hamas, der ikke kunne kontrollere al-Atas aktioner mod Israel. Aktioner, som Israel har holdt Hamas ansvarlig for, eftersom de har magten i Gaza.

At Israel nu har fjernet en fælles fjende kan vise sig at øge sandsynligheden for en periode med nogenlunde ro ved Gaza-grænsen.

Det er længe siden, Israel har forsøgt sig med målrettede likvideringer af højtstående terrorledere. Efter likvideringen angreb Islamisk Jihad både det sydlige og det centrale Israel med raketter. Og så skete den anden nye udvikling: Nemlig at Israel ikke svarede igen ved at angribe Hamas, men Islamisk Jihad. Dermed afveg man fra princippet om at holde Hamas ansvarlig for alle angreb fra Gaza.

Det vil være en kraftig overdrivelse at sige, at hele affæren har medført et venskabeligt forhold mellem Israel og Hamas. Men i de små tre uger, der er gået siden likvideringen af al-Ata, har både Israel og Hamas signaleret ønske om en længerevarende og mere omfattende våbenhvileaftale.

 

Har modarbejdet fredagsdemonstrationer

Det måske mest markante udtryk for, at Hamas ønsker at holde ro på gemytterne i forholdet til Israel, er, at gruppen de seneste tre fredage har modarbejdet fredagsdemonstrationerne ved grænsehegnet mellem Israel og Gaza. Hamas har ellers længe gjort det modsatte og transporteret folk til hegnet og opildnet folkemasserne. En talsmand for Hamas sagde dog i weekenden, at demonstrationerne vil fortsætte næste fredag.

Det forlyder også, at Israel er villige til at bevilge store ressourcer til Gaza, blandt andet en kunstig ø ud for Gaza samt en havn. Der er også tale om, at en større aftale vil medføre, at tusindvis af borgere fra Gaza vil få tilladelse til at arbejde i Israel. Der er også snak om forbedrede strømforsyninger til det lille palæstinensiske landområde.

Alt dette skal ikke tages som et udtryk for, at Hamas bedre kan lide Israel, eller at Israel stoler mere på Hamas. Der er udelukkende tale om strategiske valg, som kommer begge parter til gavn.

 
Yahya Sinwar er leder af Hamas i Gaza. Selvom Hamas lige nu søger ro i Gaza, ændrer det ikke terrorgruppens overordnede mål om at udslette Israel.

Forskellige interesser

For Hamas’ vedkommende handler det om at positionere sig godt i magtkampen mellem dem selv og så den anden store palæstinensiske magtfaktor, Fatah, som sidder på Det Palæstinensiske Selvstyre, der har magten på Vestbredden. De seneste uger har der været rygter om et valg blandt befolkningen i Gaza og Vestbredden. Udsigten til flere arbejdstilladelser, flere timers strøm om dagen og flere kontanter leveret fra Qatar kan være med til at få folk til at stemme på Hamas. Og noget tyder på, at det virker. Fatah har i hvert fald udtrykt utilfredshed over udsigten til større samarbejde mellem Israel og Hamas. Partiet mener, at Israel anerkender Hamas som legitim magtfaktor, når man på den måde indgår aftaler. Men Hamas overtog magten i Gaza ved et kup tilbage i 2007, og siden da har gruppen været i konflikt med Fatah.

For Israels vedkommende er det fordelagtigt, hvis man kan bevare roen nogenlunde ved Gaza. Man bruger i forvejen mange ressourcer på at håndtere truslen fra Iran, og der er stadig ikke en ny regering i Israel. Netanyahu fungerer som midlertidig premierminister, indtil der er kommet en afgørelse. Han skal samtidig forholde sig til den retssag, som rigsadvokaten vil indlede imod ham. Timingen lægger med andre ord ikke op til langsigtede strategiske beslutninger med mulige omfattende konsekvenser, men nærmere kortsigtede beslutninger, som kan sikre en stabil periode, indtil den politiske situation i Israel er blevet afklaret.

 

Når man ser tilbage til de sidste små tre uger, må man konkludere, at likvideringen af Abu al-Ata fra Islamisk Jihad var mere end vellykket. Ikke nok med at Israel opnåede sit mål om at fjerne en meget akut trussel. Aktionen kan muligvis have banet vejen for en aftale med Hamas, der – i hvert fald lige her og nu – kan være fordelagtig for Israel. Med al-Ata ude af billedet er det nu sværere for Islamisk Jihad at spolere en eventuel aftale. 

Det er et poltisk spil med hele fire aktører (Israel, Hamas, Islamisk Jihad og Fatah), der er fjender på kryds og tværs. Derfor kan fremtidsudsigterne let ændre sig fra den ene dag til den anden. Den næste test bliver på fredag, hvor fredagsdemonstrationen kan give et fingerpeg om, hvorvidt Hamas og Israel nærmer sig en form for aftale.