Det mener Folketingets partier om forbud mod omskæring

**RETTELSE: Da forslagsstilleren, Simon Emil Ammitzbøll, er blevet syg, vil forslaget ikke blive debatteret i dag. Ifølge Ammitzbøll vil det muligvis først blive i næste folketingsår.**

Skal det være forbudt at omskære drenge under 18 år af ikkemedicinske grunde? Det spørgsmål skal landets folkevalgte i eftermiddag debattere, når der er førstebehandling af et beslutningsforslag, der - hvis der havde været flertal for det - ville »pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, der skal have til hensigt at indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af drenge af ikkemedicinske årsager«.

Forslaget er fremsat af løsgænger Simon Emil Ammitzbøll på baggrund af et borgerforslag.

 

Stor uenighed – men ikke et flertal

På forhånd har de fleste partier meldt ud, hvordan de forholder sig til spørgsmålet. Og udmeldingerne viser, at forslaget ikke vil blive vedtaget. Både Socialdemokratiet og Venstre er imod et forbud. De to partier begrunder det især med, at man vil beskytte landets jødiske befolkning – og at man ikke vil gå enegang og være det første land i verden til at forbyde den rituelle omskæring. Et argument, som problematiseres i en leder i dagens Kristeligt Dagblad, hvor Henrik Hoffmann-Hansen skriver: »Det principielle er imidlertid, at rituel omskæring er et religiøst ritual med en tusindårig historie«. Han mener, at argumentet om at beskytte jøderne og ikke gå enegang er skrøbeligt, fordi det kan falde, hvis andre lande indfører et forbud.

Når det gælder de øvrige partier har Dansk Folkeparti besluttet som parti at støtte et forbud. Men Morten Messerschmidt, Søren Espersen og Marie Krarup vil ikke stemme for forslaget. På samme måde er der intern uenighed i både Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. SF, Enhedslisten og Liberal Alliancen støtter forslaget om et forbud. Det samme gør størstedelen af Nye Borgerlige, hvor man dog har fritstillet medlemmerne.

 

Danskerne støtter et forbud

Mens der altså ikke er et flertal på Christiansborg, er situationen en anden i den danske befolkning. En spørgeundersøgelse foretaget af Epinion viser, at 73,43 procent af danskerne er for et forbud, mens kun 10 procent er imod. De øvrige ved ikke, hvad de mener, eller ønsker ikke at svare.

 

Det handler om retten til at være jøde

Da forslaget blev fremsat tilbage i efteråret 2020, var der stærke reaktioner fra Det Jødiske Samfund. Formand Henri Goldstein kaldte et potentielt forbud mod omskæring for »den største krise for det jødiske samfund i Danmark siden Anden Verdenskrig, hvor vi måtte flygte til Sverige«.

For ham er det ganske enkelt et spørgsmål om retten til at være jøde. »Det er en krise, hvis vi ikke kan få lov til at være jøder. Det er helt afgørende for udøvelsen af den jødiske religion at kunne omskære sine drengebørn,« sagde han. På spørgsmålet om, hvorfor omskæring er så vigtigt, svarer han: »Jødisk set er det et tegn på pagten mellem Gud og mennesket. Jeg kan ikke sige andet, end at det vægter meget, meget kraftigt i jødedommen på linje med at kunne bede til Gud.«

 

Hvad siger Bibelen?

Ordet og Israels bibelunderviser Morten Vartdal har i foråret 2021 skrevet en serie af artikler om omskæring i et bibelsk perspektiv. Hvad siger Bibelen egentlig om omskæring? Og på baggrund af det: Hvordan skal vi som kristne forholde os til spørgsmålet?