En meget trykket stemning op til Sukkot

              På afstand ligner Jerusalem sig selv, men når man kommer tættere på, mærkes det snart, at det er en nedlukket by. foto: HT

Så er det endnu en gang blevet fredag, sabbatten går ind om lidt og med den begynder den store højtid: Løvhyttefesten. Der er mange traditioner forbundet med Sukkot i familierne og i synagogerne. Alle familier skal have bygget deres løvhytter og have dem pyntet op. Der beskæres træer og bæres grene hjem, så løvhytten kan blive tækket, så der stadig kan skimtes stjerner igennem taget, som reglerne foreskriver. Alt dette foregår også i år, men alligevel er der en helt anden stemning: Gaderne er stille, der er ikke mange ude at handle, og mange skal fejre højtiden uden deres familie. De fejrede forårets store højtid – Pessach – uden at kunne samles ret mange, og nu bliver Sukkot lige sådan. 

Stemningen er trykket, smittetallene går den forkerte vej, og den hårde økonomiske krise opleves både i samfundet og i mange familier. Netanyahu har været ude at sige, at det er uvist, hvornår landet igen kan åbne, og at israelerne skal regne med at leve med restriktioner af forskellig slags mindst et år frem.

                                         Leif på vej hjem med grene til løvhytten   foto HT

Hanne og Leif Toft fortæller, at ledelsen i deres menighed – Jerusalem Assembly – gør meget for at give mod og trøst til menighedens medlemmer. I en Sukkot-hilsen fra Meno Kallisher opmuntres menigheden til at holde kontakt via internettet, at deltage i gudstjenester, børnemøder og bibelgrupper. 'På trods af begrænsningerne og vanskelighederne, så lad os se hen til vores frelses klippe og glæde os over den fred, han har givet os, og over nærværet med hans Ånd i os.'

'At fejre højtid uden familie er ikke let, men det kan minde os om at holde ud i  forbønnen for vores folks og resten af verden.'

                                                             Den færdige løvhytte på altanen. Foto: HT

Også fra Tagglit (det sted, hvor der pakkes mad til uddeling) er der kommet en Sukkot-hilsen med en stor varm tak til Ordet og Israel og medarbejderne i Jerusalem. 'Tak at I er her og tak for alt det, I gør for landet.'

Landsekretær Morten Nielsen udtaler: 'Vi er meget glade for, at vi stadig kan have medarbejdere i Jerusalem og vil opfordre alle jer, der læser med, til forbøn for dem – Hanne, Leif og Ruben. Bed også for Israels folk og for de messianske menigheder.' Han fortsætter:

'Det er også en kæmpe glæde, at vi har trofaste givere, der allerede har givet stort til særindsamlingen 'Coronahjælp til Israels familier', som blev skudt i gang for 2 uger siden. Tusind tak. De mange bidrag gør det muligt for os at række hjælpen videre direkte til trængte familier i Israel.'

Særindsamlingen kører videre hele oktober måned. Se mere her: Coronahjælp til Israels familier