Hjælp direkte til familier i Israel

Ordet og Israels særindsamling, der varer oktober måned ud, samler ind til hårdt ramte familier i Israel. Hjælpen distribueres af vore samarbejdspartnere i de messianske menigheder i Jerusalem og Tiberias. På den måde vil vi sikre, at de indsamlede midler går ubeskåret til de familier, der har brug for hjælpen.

 Børn beder om penge - og folk giver af deres smuler. For jøder er det en from pligt at give til dem, der trænger - særligt op til helligedage og højtider. Foto: Leif Toft.

For at finde ud af, hvordan behovet ser ud, har Hanne og Leif haft kontakt til Meno Kalisher i Jerusalem Assembly. Han fortæller, at de i menigheden har lavet en liste over familier med særlige behov for hjælp under corona-krisen. På denne liste er f.eks. familier med skolesøgende børn. Selvom eleverne er sendt hjem og bliver undervist via nettet, er der stadig skolepenge, der skal betales. Meno fortæller, at man har sat 1000 NIS (ca 2000 kr) af til omkring 100 børn.

En familie i menigheden har også brug for hjælp til at klare hverdagens indkøb af mad. Begge forældre er ansat i turistbranchen, hvor der ikke er arbejde til dem i denne tid. De er derfor økonomisk hårdt ramt.

Jerusalem Assembly er meget opsat på at hjælpe medlemmer i menigheden i denne tid. Folk opfordres til at komme frem og sige til, hvis de har brug for hjælp. Denne ekstraordinær corona-hjælp er der ikke sat penge af til i kirkens normale hjælpebudget, så pengene er der ikke på forhånd, men det er så vigtigt at hjælpen bliver givet nu.

Meno fortæller, at man i Jerusalem Assembly har erfaring for, at Gud velsigner og giver det, der er brug for, og derfor tør de også give hjælpen på forhånd.

Benjamin Mills, som er leder af den messianske skole og børnehave i Tiberias – og som mange har oplevet som underviser i Det danske Hus, fortæller at mange familier i deres menighed også er hårdt trængt.

Mange har mistet deres job, nogen har forsikring andre ingen. Staten giver et mindre månedligt beløb til dem, der ikke har forsikring, men det er langt fra nok til at klare de faste udgifter for en familie. Flere familier i menigheden har svært ved at overskue, hvordan de skal betale mad og husleje.

En af de andre udfordringer i børnefamilierne er, at der er trængsel ved familiens eneste computer, da alle børnene skal følge undervisning via nettet.

Vær med til at hjælpe og giv gerne opfordringen videre:

Mobilpay:   37013   Ønskes skattefradrag:Skriv navn og adresse 

Eller bankoverførsel: 6110-9042977829    Mærk indbetalingen »Corona-hjælp«   

 Læs mere om særindsamlingen her:  Coronahjælp til Israels familier

Følg med her. I næste uge får vi igen direkte nyheder fra Hanne og Leif i Jerusalem. Vi skal høre om, hvordan man fejrer Sukkot i nedluknings-tider.