Særindsamling: Hjælp fra Danmark gør en forskel i Israel

Responsen på Ordet og Israels særindsamling ”Coronahjælp til Israels familier” har været overvældende. På godt en måned er der nu indkommet 350.000 kroner til hjælp for familier i Israel, som coronakrisen har ramt hårdt på økonomien.

Pengene fra Danmark gør en forskel - og den går direkte til vore samarbejdspartnere i Israel, som uddeler videre direkte til dem, der har særligt brug for hjælpen.

Her er beretninger om to af de familier, der i denne uge har modtaget støtte fra Ordet og Israels indsamling:

Den første er en enlig mor, der ikke har kunnet betale huslejen for oktober og ikke har penge til om en uge at skulle betale november-huslejen. Det har også knebet med penge til mad, og hun har hos sin lokale købmand fået lidt kredit til køb af fødevarer. Hun har nu fået 10.000 kroner til dækning af to måneders husleje. Desuden er der overført 4.000 kroner til hendes købmand, så hendes gæld er betalt, og så der er penge til køb af mad resten af måneden.

Den anden familie er et ungt nygift par. Han er arbejdsløs, og i den nuværende situation er det meget vanskeligt at finde arbejde. Hun er studerende, men på grund af krisen har hun i oktober kun kunnet tjene 4.000 kroner på sit studiejob (rengøring). Det betyder, at de ikke har mulighed for at betale de 14.000 kroner, som er afgiften for at gå på hendes uddannelsesinstitution. Uden hjælp må hun droppe ud af uddannelsen og vil så med høj sandsynlighed ende i arbejdsløshed. Denne familie har fået de 14.000 kroner til uddannelsen og yderligere 6.000 kroner til dækning af deres husleje i november.

’’ Det er en virkelig stor glæde for os, at vi fra Danmark kan være med til at hjælpe disse to og mange andre familier’’, siger generalsekretær Ole Andersen.

Corona-krisen i Israel har sendt mange ud i arbejdsløshed, og for de lavestlønnede er det et kæmpe problem, fordi støtten fra staten er for lille til at dække deres udgifter. Således er mange familier, der normalt klarer sig rimeligt godt, i disse måneder endt i alvorlige økonomiske problemer.

’’En varm tak til alle jer venner af Ordet og Israel, der har støttet indsamlingen ”Coronahjælp til Israels familier”. Jeres støtte har betydet opmuntring og hjælp for hårdt ramte israelske familier’’, slutter Ole Andersen.

Der er stadig behov, og du kan stadig nå at være med. Indsamlingen fortsætter til udgangen af oktober.

Se her, hvordan du kan sende din støtte enten på Mobile Pay eller via bankoverførsel.