Fødselskirken i Betlehem

’Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.’ Sådan indleder Lukas sin beretning om Jesu fødsel. Josef stammede fra byen Betlehem. Derfor drog han med sin forlovede Maria dertil, for at de kunne blive skrevet ind som indbyggere i kejserens rige.
Mens de var her, kom tiden, hvor Maria skulle føde. Bibelen fortæller, at der ikke var plads i herberget på grund af de mange tilrejsende.

Den lille by Betlehem

Bibelen er meget præcis i sin beskrivelse af, hvor Messias blev født. Det skete i Betlehem i Judæa. En lille by i Judas bjerge omtrent ti kilometer syd for Jerusalem. I dag en delvist muslimsk og delvist kristen by, der præges af kirker og minareter og er under palæstinensisk styre, men fra gammel tid Davids by og Messias’ by.
Det er let at komme til Betlehem fra Jerusalem. Man tager bussen ud til det store checkpoint og går igennem hullet i sikkerhedsmuren. Herefter følger man vejen ind mod byen og videre mod øst ned til centrum. Undervejs støder man på et skilt, der viser vejen til Hyrdernes Mark.
Når man når til den store plads, Krybbepladsen, er man ved den kirke, der er blevet bygget til minde om en af de mest centrale begivenheder i den kristne tro. Det var her, Gud blev menneske.

Stalden var en grotte

Hovedfløjen af Fødselskirken er en typisk græsk-ortodoks kirke med røgelse, ikoner og altre. Går man ned i krypten under kirken, viser en forgyldt sølvstjerne i gulvet det sted, hvor Messias ifølge traditionen blev født.
Fra glansbilleder og billedbøger ’ved’ vi, at den stald, Messias blev født i, var et træskur, hvor der boede et par æsler og et får. Men dette har vi ikke fra Bibelen. Her fortæller Lukas blot, at Maria lagde sit barn i en krybbe, fordi der ikke var plads i herberget. Mange huse på Det Nye Testamentes tid blev faktisk bygget foran huler, så man kunne have dyrene i hulen bagerst i huset. Måske var de hos noget familie. Josef stammede jo fra Betlehem.
Betlehems fattige familier brugte traditionelt klippehuler på egnen både som stalde og boliger. Det er derfor ikke usandsynligt, at Messias blev født i en grotte som den, der er i krypten i kirken. Ifølge kristen tradition har denne opfattelse da også eksisteret siden det andet århundrede.

Tilbedelse

Meget tidligt kom kristne til stedet og tilbad Messias. Det fortsatte de også med, efter at den romerske kejser Hadrian forsøgte at udrydde ethvert spor af den jøde-kristne tro og i år 135 opførte statuer af Jupiter og Venus på stedet.
Den første kirke blev bygget i 323 af kejser Konstantin, hvis mor dronning Helena overvågede byggearbejdet. Af den næsten 1700 år gamle bygning kan man i dag kun se noget af et mosaikgulv og døbefonten.
Kirken blev senere udvidet under Justinian i 540. Gulvet og taget er blevet skiftet flere gange, men murene stammer fra Justinian. Kirkens indre blev fornyet af korsfarerne i 1100-tallet, men det er i det store og hele Justinians kirke med korsfarernes interiør. Muslimske herskere i landet, som befalede at kirkerne skulle ødelægges, skånede dog Fødselskirken. Men det marmor, som dækkede kirken, blev fjernet i 1500-tallet og brugt til at udsmykke Klippehelligdommen i Jerusalem.

Vidnesbyrd om fødestedet

Flere kirkefædre har berettet om det sted, hvor fødslen fandt sted.
Justin Martyr var den første til at anføre, at Messias blev født i en grotte. Han var selv født i det daværende Palæstina. Det apokryfe skrift ’Jakobs Forevangelium’ siger også, at fødslen fandt sted i en hule uden for Betlehem.
Ifølge Origenes, der kom til Palæstina i cirka 216 e.Kr., var det en almindelig kendt sag, både blandt de kristne og områdets hedenske flertal, at Jesus blev født i en bestemt grotte uden for byen.
Hieronymus, der skrev flere bibelkommentarer og oversatte hele Bibelen til latin, boede i Betlehem fra 386 til sin død i 420.

Messias blev født i Betlehem

Messias blev født i den lille by Betlehem under meget enkle kår. Det er historisk muligt, at fødslen faktisk fandt sted der, hvor Fødselskirken står i dag. For mange mennesker er det væsentligt at komme til det sted, det skete. For andre betyder det ikke så meget.
Det vigtigste er, at Messias, Guds søn kom til jord.
I Betlehem blev Messias født. Her kundgjorde Gabriel, at der var født mennesker en frelser. Og her lød for første gang den lovsang, som siden har bredt sig ud over hele jorden: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!