Jesu bror Jakobs kiste

En lille gulbrun stenkiste har vakt stor international opsigt. Den knap 2000 år gamle kiste bærer nemlig indskriften "Jakob, søn af Josef, bror til Jesus".
Hvis der virkelig er tale om en kiste, der har indeholdt de jordiske rester af Jesu bror Jakob, er der tale om et af bibelsk arkæologis mest sensationelle fund nogensinde.
Kisten er 50 cm lang, 25 cm bred og 30 cm høj. Den er et såkaldt ossuarium eller knoglekiste. Fra ca. 20 år f.Kr. og frem til templets ødelæggelse i år 70 e.Kr. var det almindeligt blandt jøder i Jerusalem at begrave de døde i gravhuler udhugget i klippeskrænterne omkring byen. Den afdøde blev lagt på en stenbænk eller i en niche i gravhulen. Efter et års tid, når kødet var rådnet væk, blev knoglerne samlet og lagt i et ossuarium.
Nogle knoglekister var smukt udsmykket med udhugne mønstre. Kisten med Jakobs navn er imidlertid meget enkel og næsten uden udsmykning. Indskriften er på aramæisk.

 

Stor sandsynlighed

Fundet af kisten blev offentliggjort i november-december nummeret af det amerikanske tidsskrift Biblical Archaeology Review. Offentliggørelsen vakte enorm opsigt og blev refereret i medier verden over.
Kisten tilhører en privat, israelsk samler, Oded Golan. Golan siger, at han købte kisten af en antikvitetshandler i Jerusalems gamle bydel i 1970'erne. De israelske myndigheder er dog ved at undersøge en mistanke om, at han først har købt den for nylig. Hvis det er rigtigt, kan en israelsk lov fra 1978 tvinge ham til at overdrage kisten til myndighederne.
Golan siger, at antikvitetshandleren fortalte ham, at kisten stammede fra en grav i Silwan, kvarteret lige syd for Tempelpladsen i Jerusalem. Golan kunne godt læse indskriften, men han forbandt ikke navnene med Ny Testamentes Jesus.
I foråret mødte han imidlertid en af verdens førende eksperter i gamle jødiske indskrifter, Andre Lemaire fra Sorbonne Universitetet i Paris. Golan inviterede Lemaire til at undersøge indskriften, og Lemaire var øjeblikkeligt klar over, at han muligvis stod over for en sensation.

Lemaire kontaktede Hershel Shanks, der er redaktør af verdens største arkæologiske tidsskrift Biblical Archaeology Review. Sammen med Golan planlagde de en nøje undersøgelse af kistens ægthed.
Eksperter fra Israels Geologiske Institut fastslog, at kisten er fremstillet af limsten fra den højderyg, der udgør Oliebjerget og Scopusbjerget. Ifølge de geologiske eksperter er kisten overalt dækket af et lag patina, der udelukker, at den kan være en moderne forfalskning. Bogstavernes form tyder ifølge Lemaire på, at indskriften er fra efter år 25 e.Kr. Da man ophørte med at bruge ossuarier efter Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr., betyder det, at kisten må dateres til perioden 25-70 e.Kr.
Lemaire lavede derpå en detaljeret undersøgelse af forekomsten af navnene Jakob, Josef og Jesus i datidens Israel. Alle tre navne var ret almindelige. Men kombinationen af en far, der hed Josef, og to sønner, der hed Jakob og Jesus, har selvfølgelig været betydeligt mere sjælden. Lemaire regner sig frem til, at der over to generationer sandsynligvis kun har været omkring 20 Jakob'er i Jerusalem, der havde en far, der hed Josef, og en bror, der hed Jesus. Hertil kommer, at det var yderst sjældent, at en bror blev nævnt i en ossuarie-indskrift. Af de mange hundrede ossuarier, der er fundet i Jerusalem-området, er der ifølge Lemaire kun to, der nævner navnet på en bror til den afdøde. Det tyder på, at kun en meget kendt bror ville blive medtaget i indskriften.
Alle disse forhold får Lemaire til at konkludere, at kisten "med stor sandsynlighed" har indeholdt de jordiske rester af Jesu bror Jakob. Eller som Hershel Shanks udtrykker det: "Det er vanskeligt at undgå den konklusion, at disse tre navne refererer til de personer, der er omtalt i Det Nye Testamente".

Mens der næppe kan rejses tvivl om, at kisten er fra det første århundrede e.Kr., er det ikke alle forskere, der er lige så sikre som Lemaire på ægtheden af indskriften.
En af Israels dygtigste skrifteksperter Ada Yardeni mener, at sidste del af indskriften, nemlig ordene "bror til Jesus", er tilføjet senere og altså falske. Undersøgelsen på Israels Geologiske Institut tyder dog på, at også disse bogstaver er dækket af patina og dermed oprindelige. Yderligere undersøgelser vil sandsynligvis kunne kaste lys over spørgsmålet. Ifølge Ny Testamente var Jakob, Jesu bror, en af lederne i den første jødekristne menighed i Jerusalem (Gal 1,19; 2,9; ApG 12,17; 21,18). Det var sandsynligvis ham, der skrev Jakobs Brev i Det Nye Testamente. Den jødiske historieskriver Josefus fortæller, at Jakob blev stenet til døde i år 62 e.Kr. på foranledning af ypperstepræsten Ananus.
Hvis Lemaire og Shanks har ret i, at kisten er Jakobs, er der virkelig tale om en sensation. Intet andet arkæologisk fund lader os komme så tæt på Jesus fra Nazaret.