Et historisk tilbageblik: Den messianske bevægelse i Israel blomstrer

I løbet af de seneste hundrede år har der været en historisk vækst i antallet af jøder, der er kommet til tro på Jesus som Messias, og vi er stadig slået af forundring over, hvad Gud gør iblandt os i Israel i dag.

I begyndelsen af 1900-tallet kom omtrent 200.000 jøder til tro globalt set, inklusive det område, der dengang hed Palæstina. Under det britiske mandat (1920-1948) foretog den anglikanske kirke det betydningsfulde træk at indsætte den første messiansk-jødiske biskop i Det Hellige Land siden den første kirkes tid.

Imidlertid var Uafhængighedskrigen under opsejling, og den anglikanske kirke iværksatte i 1947 »Operation Grace«, hvor Israels messianske jøder blev evakueret til Storbritannien. Man frygtede, at de messianske jøder ville blive nedslagtet i tilfælde af en arabisk sejr eller ville stå tilbage uden rettigheder i tilfælde af en israelsk sejr. Et skib sejlede ud med stort set samtlige messianske troende ombord. Kun få familier – cirka 24 personer – forblev i landet.

 

Etablering af menigheder

Ved staten Israels oprettelse var der i landet en overflod af udenlandske missionsorganisationer, men umiddelbart derefter begyndte lokale troende at søge deres egen identitet som indfødte, messianske jøder. Hovedvægten lå, både teologisk og praktisk, på at genetablere den oprindelige messiansk-jødiske menighed i Jerusalem fra Apostlenes Gerninger.

En gruppe messianske jøder tog i 1957 det vigtige skridt at registrere en nonprofit-organisation kaldet »Israeli Messianic Community – Jerusalem Assembly« (Israelsk Messiansk Samfund – Jerusalem Forsamlingen). Dette var den første officielle anerkendelse af messianske jøder i staten Israel.

Generobringen af Jerusalem i 1967 (Seksdageskrigen) fangede opmærksomheden hos evangeliske kristne verden over og ansporede en øget interesse for de sidste tider. Det blev startskuddet til, at messianske jøder, som levede i diasporaen (uden for Israel), flyttede til Israel, hvilket øgede antallet betydeligt.

I slutningen af 1980’erne og igen i slutningen af 1990’erne blev der foretaget et par grundige undersøgelser, som skulle beskrive det messiansk-jødiske samfund i Israel.

Den første rapport anslog i 1989, at der var omtrent 30 messiansk-jødiske menigheder i Israel. Menighederne blev gradvist mere lokalt forankrede gennem deres brug af hebraisk som det primære sprog og hebraiske lovsange i stedet for oversatte salmer. Der blev også udtrykt et behov for og et ønske om bibelsk og teologisk uddannelse, men der var meget få muligheder for det på dette tidspunkt.

Overordnet set var der i slutfirserne et lille, ungt samfund, der var i gang med at etablere og definere sig selv i et miljø, der i nogen grad undertrykte og modarbejdede dem.

 

 

Chikane og modstand

Et årti senere foretog Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt en række interviews med ledere af messiansk-jødiske menigheder i Israel. De offentliggjorde i 1999 deres resultater i en bog med titlen »Facts and Myths About the Messianic Congregations in Israel« (Fakta og myter om de messianske menigheder i Israel).

Her vurderede de, at det messiansk-jødiske samfund samlet set talte 5.000 personer, inklusive børn, fordelt på 81 menigheder. Cirka 70 procent af lederne var jøder, men kun 18 procent var født i Israel. De fleste havde ikke nogen som helst form for bibelsk eller teologisk uddannelse.

Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt bemærkede også den gennemgående oplevelse af forfølgelse fra såkaldte antimission-organisationer. De skrev følgende: »Chikane og modstand lader til at være en uundgåelig del af det at tro på Jesus som jøde i Israel. Den fjendtlighed, man møder, indebærer plakater, der offentligt afslører individer eller grupper, utroværdige eller tendentiøse avisartikler om menigheder og deres medlemmer, trusler om eller reelle fyringer, beskadigelse af ejendomme, dødstrusler, at møder afbrydes eller forsøges forhindret, graffiti, brandstiftelse og så videre.«

 

Messiansk uddannelsesinstutution

I løbet af 1990’erne steg antallet af messianske jøder, samtidig med at deres identitet udviklede sig. Israel College of the Bible blev etableret i 1990 og er siden blevet et blomstrende midtpunkt for det messiansk-jødiske samfund i Israel. Det er den eneste hebraisktalende teologiuddannelse i Israel, som er en anerkendt uddannelsesinstitution. Antallet af studerende øges i takt med antallet af Jesus-troende. Flere end tusind er i dag uddannet herfra, og de har fået kvalifikationer inden for teologi, præsteembedet og rådgivning. Et betydningsfuldt skridt har været etableringen af en efteruddannelse for menighedsledere, som har tiltrukket lige mange jøder og arabere. Denne uddannelse har ført til helt nye niveauer af venskab og samarbejde mellem de to samfundsgrupper.

 

Rivende udvikling

Der er i dag flere end 300 messianske menigheder i Israel, og i 2017 foretog medarbejdere fra Israel College of the Bible en undersøgelse i form af et online spørgeskema blandt disse menigheder. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige størrelse på en messiansk menighed er 100 medlemmer, mens den største menighed har 600 medlemmer.

Det antages, at det messiansk-jødiske samfund i Israel tæller rundt regnet 30.000 medlemmer, og 60 procent af dem er den første i sin familie, der er kommet til tro. Disse tal viser en betydelig, endda dramatisk, vækst i forhold til 1999. De fleste af dem, som besvarede spørgeskemaet (70 procent), udtrykte et ønske om, at deres menighed måtte vokse og blive mere betydningsfuld i det israelske samfund – og blive fri for forfølgelse.

Der er også en længsel efter at dele troen med israelske jøder. I dag kan messianske jøder fortælle deres familier, naboer, venner og lokalsamfund om Jesus på deres eget folks sprog og gennem deres eget folks kultur. I stedet for at være fokuseret på overlevelse og basale rettigheder er det messiansk-jødiske samfund fokuseret på at vokse og udvikle sig; det er en betydelig mental forandring og udvikling.

 

En del af planen

En vigtig opdagelse var, at messianske jøder i Israel ser sig selv som en del af det israelske samfund. De opfatter det jødiske folks hjemvenden til Israel som Guds indgriben, en opfyldelse af bibelske profetier, og som en del af Guds plan for hele verden. Det, at et messiansk-jødisk samfund genopstår i Israel, ses også som en del af denne plan. Loyalitet over for staten Israel er derfor helt naturlig.

Denne selvopfattelse og det, at menighederne ser sig selv som en del af det israelske samfund, indikerer, at den kulturelle udvikling, der er sket hen over de seneste årtier, har nået et historisk vendepunkt; det messiansk-jødiske samfund er gået fra at være et mindretal, der eksisterede i regi af udenlandske missionsorganisationers, til at være et selvdefineret fællesskab.

 

Revolution på internettet

Israel er kendt som en iværksætternation og er højt udviklet inden for ny teknologi. Messianske troende har til fulde udnyttet internettets potentiale ved at udvikle en række hjemmesider, der indeholder film med vidnesbyrd, beretninger om Jesus og trosforsvar – alt sammen på hebraisk og alt sammen lavet af israelere.

Der har været en overvældende respons og en meget bred skare af besøgende på disse sider i de seneste år – der rapporteres om 25 millioner besøgende i løbet af de sidste to år! De sekulære medier, både større tv-kanaler og internetnyhedssider, har bemærket dette fænomen og berettet om det, hvilket har øget kendskabet til det voksende messianske miljø i den israelske offentlighed.

Som et modsvar har de såkaldte antimission-organisationer dannet deres egne hjemmesider, der advarer mod at besøge de messiansk-jødiske hjemmesider. De har udgivet et magasin kaldet »Søgende: Et tidsskrift for jøder, som har mistet deres retning«, hvori de forsøgte at påvise, at Jesus ikke er Messias.

Vores team hos »One for Israel« (organisationen bag Israel College of the Bible og nogle af de messianske hjemmesider) har besvaret dette ved at udgive »At finde: Et magasin for brødre, der er trætte af at søge«, hvori deres påstande modbevises.

Det messiansk-jødiske samfund i Israel har nu en identitet og en position i det israelske samfund, som gør, at de kan stå fast, at de kan benytte sig af de rettigheder, staten Israel giver, og at de kan udfordre de to tusind år gamle fordomme og den religiøse kontrol, der findes i den jødiske diskussion om Jesu identitet.

 

Henvender sig til både jøder og arabere

Der bliver også produceret evangeliserende film og materiale på arabisk, som udsendes fra Israel.

Hos One for Israel er det ikke kun teologiuddannelsen, der omfatter både jøder og arabere. Vores gruppe af ansatte består også af både jødiske og arabiske israelere, og vores medieevangelisationsteam er på vej til at træde ind i den arabiske verden. Vores film når ud til arabere både i Israel, på Vestbredden og i Gaza – og endnu længere væk.

 

Tror på fremtiden

Unge troende føler ikke, at de er nødt til at bevise, at de er israelere, som pionererne i tidligere generationer gjorde. Derfor forventer vi at se flere i den unge generation blive uddannet og opnå en modenhed, som gør, at de kan tage lederskab inden for mange områder i det israelske samfund.

Generelt har der i det israelske samfund været en drastisk tilbagegang, hvad angår bibelsk uddannelse i Israel, hvilket har skabt en enorm mulighed for, at bibeluddannede messianske troende kan træde til og bidrage på dette område – både på teologiuddannelser og på statslige universiteter.

På baggrund af de tendenser, vi ser i vores research, mener vi, at det er realistisk at forvente, at mange flere israelere kommer til tro på Herren, og at troende vil få mulighed for en større indflydelse inden for alle mulige områder af samfundet.

Det forhold, at Israel er ved at blive centrum for verdens jøder – i hvert fald befolkningsmæssigt – gør også, at det messiansk-jødiske samfund i Israel vil få en endnu mere central rolle for det messianske samfund i resten af verden.